Ustaško-Domobranski ratni dokumenti:

''Ti hrvatski narode ne očekuješ svoga spasa od gavana i bogatuna...''
Odgovorite
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Ustaško-Domobranski ratni dokumenti:

Post Postao/la LEGIONARI »

USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI:

BR. 204

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG SBORA
OD 1 LIPNJA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ BOSNI1

TAJNO

III. DOMOBRANSKI SBOR

Op. br. 2590/taj.

DNEVNO IZVJEŠĆE OD 1. VI. 1943

(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Stanje bez osobitih promjena.
2.) Pojedinosti:
ä) Područje Vlasenice — Sokolca:
Prema izvješću I. zdruga, dne 29. V. prilikom sukoba kod Nedjelišta (8 km. s. i. od Vlasenice), neprijateljski gubitci povisili su se na 40 mrtvih i 40 ranjenih. Mrtve je neprijatelj spalio u jednoj kući, a ranjene odveo sobom u smjeru Šekovića — (dnevno izvješće od 30. V. t. g.). « Dne 30. V. kod s. Berega (12 km. i. j. i. od Sokolca), četnici iz zasjede napali jednu ustašku obhodnju. 1 ustaša mrtav i 1 ranjen. Izgubljena: 1 puška i 1 bod.

b) Područje Goražde:
Četnici, u prostoru između Trnova i Goražda, koji su za vrieme podhvata naših i njemačkih snaga pobjegli od svojih kuća, sada se vraćaju kućama. Oni koji nisu iz ovog prostora nastoje se prebaciti u s. smjeru prema Romaniji. Između ovakve jedne skupine četnika i naših straža u prostoru 8 km. z. od Jabučkog Sedla, dne 30. V. oko 24.00 sata bilo je prepucavanja

c) Područje Kreševa:
Prema izvješću 5. divizije u okolnim selima Bitovnja Pl.(11 km. j. z. od Kreševa), pojavila se jedna skupina oko 150—200 partizana.

d) Područje Cajniče — Pljevija:
Prema izvješću 369. hrv. div., ustanovljeno je da su visovi:1363—1469 (3—5.5 km. i. od Čelebića) — 1599—1769—1727 (10—11—14 km. j. i. od Čelebića) — Hoćevina (10 km. j.z. od Pljevalja) bez neprijatelja. Na zapadnifti padinama M.Ljubišnje (8 km. j. od Gradca) ima neprijatelja. U područjuVrbe (5 km. j. od Gradca) nalazi se oko 150—300 neprijateljskih ranjenika. Uhvaćena je veza sa 118. lovačkom divizijom kod sela Rijeka (1 km. i. od Čelebića). Vlastita isturena borbena crta je: Razrez — kt. 1069—972—982 (7—14—19—26 km. i. od Čelebića). 3.) Razviđanje u području Vlasenice, Sokolca, Rogatice i Goražda. Vlastiti gubitci: 1 ustaša mrtav, 1 ranjen. Neprijateljski: Od 29 mrtvih povisili se na 40 mrtvih i 40 ranjenih u području Vlasenice 29. V. II. 1.)

Nadporučnik Krachenfels Vladimir iz 4. p. p.
vratio se iz partizanskog zarobijeničtva i sada se privremeno nalazi u bolnici u Sarajevu.
2. — 4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.

Zapovjednik, general Lukić
Lukić
P 3/Vi D
(M. P.)


BE. 205

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG SBORA
OD 2 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOV U ISTOČNOJ BOSNI

III. DOMOBRANSKI SBOR

TAJNO

Op. br. 2606/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 2. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Stanje bez osobitih promjena.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Sokolca:
Prema izvješću I. zdruga, iz područja Kalino vika u manjim grupicama prebacile su se dvie četničke brigade (oko 650 četnika), u Devetak Pl. (15 km. s. i. od Sokolca). Rogatička brigada, oko 300 četnika, nalazi se u Devetak PL, a srebrenička četnička brigada, oko 250 četnika, iz Devetak Pl. Krenula prema Srebrenici. Zapovjednik rogatičjte brigade je Đurković Slavko, a srebreničke Vojin Dogić. Dne 1. o. m. oko 10 četnika sa strojnicom napali su samovoz u kome se vozio zapovjednik I. zdruga ust. pukovnik Stipković, kod Han Obodjaša (6 km. s. i. od Mokrog). Samovoz pogođen sa nekoliko naboja. Napad odbijen. Nitko nije ranjen.
b) Područje Vlasenice:
Prema izvješću I. zdruga, partizanske predstraže iz Šekovića nalaze se u području Milan Planine (8 km. j. z. od Vlasenice).
c) Područje Knežine:
Prema izvješću 5. oruž. puk., dne 30. V. jedna oružnička' obhodnja kod s. Vrabci (1.5 km. s. i. od Knežine) naišla je na neprijateljsku zasjedu. 1 oružnik mrtav, 1 puška izgubljena.
d) Područje Pljevi ja:
Prema izvješću 369. hrv. div., borbena skupina ove divizije nalazi se na istim postavima od prošlog dana. Ustanovljeno je da nema neprijatelja u s, Dragaši, Glibaći i Buletini (kt. 1838) (12—17 km. j. z. od Pljevalja). Neprijateljski gubitci: 4 mrtva (prebrojano).'

e) Područje Glamoča:
Prema izvješću 373. hrv. div., dne 31. V. oko 22.00 sata, partizani sa 5—6 strojnica napali Glamoč.2 Istodobno pokušali napadaj na Korićnu (12 km. j. i. od Glamoča). Napadaji odbijeni. Naša 2 oružnika i 2 ustaše ranjeni.
3.) Razviđanje u prostoru Vlasenice, Sokolca, Rogatice,Goražda i Višegrada.
Vlastiti gubitci: 1 oružnik mrtav, 2 oruž. i 2 ustaše ranjeni. Neprijateljski: 4 mrtva (prebrojano).
II. 1.) Dne 1. o. m. oko 12.00 sati, između Podlugova i Visokog, napali su odmetnici drezinu na kojoj se nalazio nadstojnik sekcije i blagajnik iz Sarajeva, kojima su opljačkali 600.000 kuna.
2.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.

Zapovjednik, general Lukić
Lukić
(M. P.)
P. 4/VI D.

BR. 206

OBAVJEŠTENJE ZAPOVJEDNIŠTVA ŠESTE ORUŽNIČKE
PUKOVNIJE OD 2 JUNA 1943 GOD. O NAREDBI ITALIJANSKOG
ŠESTOG ARMIJSKOG KORPUSA ZA RAZORUŽANJE
ČETNIKA

ZAPOVJEDNIČTVO 6. ORUZNIČKE PUKOVNIJE:

TAJNO

J.S. Br. 1819/taj.
U Mostaru, dne 2. lipnja 1943
Predmet: Naredba talijanskog VI.
armijskog korpusa o razoružanju
"i zaštiti četnika.

1. — GLAVNOM ORUZNIČKOM ZAPOVJEDN1ČTVU (Sigur.
odjel) ZAGREB
2. — ZAPOVJEDNIČTVU III. DOMOBRANSKOG SBORA (GLST) SARAJEVO
3. — ZAPOVJEDNIČTVU 6. PJEŠAČKE DIVIZIJE MOSTAR
4. — OPČEM UPRAVNOM POVJERENIČTVU NDH. KOD VIŠEG ZAPOV. TALIJ. ORUŽANIH SNAGA »SLOVENIJA-DALMACIJA« (II ARMATA) SUŠAK

1. lipnja u Mostaru afiširani su oglasi-naredbe zapovjedničtva talijanskog VI. armijskog korpusa sliedećeg sadržaja: »Na temelju punomoćja dobivenih od viših vlasti i udovoljavajući njihovim naredbama, ostajući sve na snazi naredbe koje sadrže proglas zapovjedničtva II. Armije od 7. Septembra 1941 god.

NAREĐUJEM:

1) Od danas 1. lipnja 1943 godine raspušteni su svi protukomunistički Dobrovoljački odredi (četnici) i u vezi s time pripadnici istih neće više primati živežne namirnice, plaće i ostalo. Svi bivši četnici koji posjeduju oružje i strieljivo bilo koje vrste moraju se prijaviti našim vojnim zapovjedničtvima da bi izvršili predaju istoga, oni koji budu predali oružje i streljivo biti će smješteni u našim vojarnama, hranjeni i držani pod našom zaštitom.

2) Talijanske vojne vlasti i dalje će zaštićivati pravoslavne obitelji kao i obitelji drugih vjera osim ako nemaju kojeg člana među partizanskim odredima ili ako su nam neprijateljski raspoloženi.

3) Na području ovog zapovjedničtva bilo kome je apsolutno zabranjeno iz bilo kojeg razloga izuzev ako nema ovlaštenje propisano od talijanskih vojnih vlasti da posjeduje oružje i strijeljivo. Prekršitelji će biti uhićeni i izvedeni pred izvanredni vojni sud armijskog sbora.

4) Ko bude počinio neprijateljski čin protiv talijanskih i savezničkih oružanih snaga biti će na mjestu strieljan ako uhvaćen na djelu, u protivnom će biti predan mjerodavnom izvanrednom vojnom sudu mjestnog zapovjedničtva radi otuđivanja na kazne predviđene članovima 2 i 3 proglasa zapovjedničtva II. Armije od 7. septembra 1941 godine (smrtna kazna strieljanjem).

5) Najstroži je će se poduzimati mjere protiv bilo koga ko ometa javni red, bez ikakve razlike na vjeru, rasu, političko gledište itd.

6) Svi moji zapovjednici odsjeka, podosjeka, mjesta, logora i četa koje vrše operacije neka smjesta i neprestano izvršuju ovu naredbu. Zapovjednik general Sandro Piazzoni v. r.«

Dostavljam prednje sa zamolbom na znanje s tim da se do izvorne naredbe zbog njenog sadržaja nije moglo doći kod talijanskih vojnih vlasti. Na samoj naredbi pak je otiskano da će biti kažnjen smrću tko je skine ili uništi. Kakav će posliedak biti povodom izdate naredbe, za sada je nepoznato, ali je veoma dobro poznato da su se svi četnici odmetnuli u šume, čim su osjetili nadolazak njemačkih oružanih snaga, o čemu je već izvještavano. Isto tako nepoznat je uzrok izdavanju ove naredbe tek sada, kada su četnici raspršeni akcijom njemačkih oružanih snaga, niti je poznata svrha iste, jer je više nego sigurno da im se četnici neće predati sa oružjem, osim veoma malih izuzetaka. Što se tiče toč. 2) u pogledu zaštite pravoslavnog pučanstva, odredba ove točke privodi se u djelo već duže vrieme, naime odmah po dolasku njemačkih oružanih snaga i razoružanju pojedinih četnika, jer su već tada počele sa izseljavanjem pojedine uglednije mostarske pravoslavne obitelji skupa sa četnicima, koje prate talijanski vojni odjeli, u smjeru Dubrovnika, o čemu je'također već izvještavano.

Dozapovjednik,
pukovnik:

(M P.) Muharem Aganović
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Ustaško-Domobranski ratni dokumenti:

Post Postao/la LEGIONARI »

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
OBĆE UREDOVNO POVJERENlCTVO
KOD II ARMATE TALIJANSKE VOJSKE


BROJ 5039

Primljeno dne 11. VI. 1943 . . . priloga

BR. 226

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG ZBORA
OD 16 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ BOSNI

III. DOMOBRANSKI ZBOR

TAJNO

Op. br. 2616/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 3. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Stanje bez osobitih promjena.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Trnova:
Prema izvješću 5. oruž. pukovnije, u šumama u okolici Dobrog Polja (9 km. j. i. od Trnova), nalazi se oko 250—300 četnika, koji su za vrieme našeg podhvata izbjegli iz okolice Kalinovika. Ovi četnici zasada ne napadaju nikoga, nego pljačkaju stoku po šumama.
b) Područje Glamoča:
Prema izvješću V. zdruga, prilikom partizanskog napadaja na Glamoč 31. V. poginulo je 13 partizana, a od naših je svega 5 ranjeno. U toliko valja izpraviti podatke o gubitcima u dnevnom izvješću od 2. o. m.8 Dne 2. o. m. od 02.30 sati brzoglasna veza između Livna i Glamoča prekinuta.
c) Područje Pljevlja:
Prema izvješću 369. hrv. div. stanje u toku 2. o. m. bez osobitih promjena. Prema izjavama pučanstva, prilikom borbi posljednjih dana u prostoru j. z. od Gradca, partizani su imali oko 150 mrtvih, od kojih su jedan dio u jednoj kući spalili. Pronađeno 56 partizanskih grobova. Tokom 2. o. m. 1 partizan
prebjegao i sa zaposjednutog područja uhićeno je 11 vojnih obveznika.
3.) Razviđanje u prostoru Trnova, Sokolca, Vlasenice, Rogatice i Goražda.
Vlastiti gubitci: nije bilo.
Neprijateljski: Oko 150 mrtvih (izjave pučanstva) i 1 prebjegao.

II. 1.) Ništa osobitog.
2.) 3 sat XX. ust. bojne iz Tomislavgrada4 u Korićnu (11
km. j. i. od Glamoča); 4. sat VII. ust. bojne iz Korićne u Glamoč.
Top. polubitnica iz Livna u Glamoč.
3.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene:

Zapovjednik, general
Lukić

P 4/VI D Lukić
(M. P.)


BR. 208

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG ZBORA
OD 4 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOV U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ BOSNI


III. DOMOBRANSKI SBOR

TAJNO

Op. br. 2620/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 4. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Stanje bez osobitih promjena.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Glamoča:
Prema izvješću V. zdruga, dne 3. o. m. u 03.00 sata, u području zap. od s. Sajkovići •— Provo — Vještića Gora (16—23 km. j. z. od Glamoča) započela je borba između četnika i partizana. Prema izvješću V. zdruga, dne 3. o. m., oko 4500 partizana (vjerovatno iz Like) prebacilo se preko sela Glavice (8km. s. z. od Glamoča) u Čardak (22 km. s. od Glamoča). Kreću se prema Varcar Vakufu i Jajcu. Prema izvješću 373. hrv. div., skupina oko 1800 naoružanih partizana u pokretu iz prostora s. od Glamoča preko Pribelja- (14 km s. i. od Glamoča) u područje r. Janja sa namjerom da se prebace j. od Jajca preko Vrbasa. Četnici skupine Drenović od 3. o. m. kod Popuža (20 km. j. z. od Jajca) u borbi sa partizanima.

b) Područje Vlasenice:
Prema izvješću I. zdruga, dne 2. o. m. navodno oko 1200 dobro naoružanih sriemskih partizana, 800 nenaoružanih i oko 1000 žena i djece stiglo je u prostor Šekovića (15 km. s. z, od Vlasenice). Poduzeta provjera.

c) Područje Pljevlja:
Prema izvješću 369. hrv. div., na borbenim postavima, naše i neprijateljsko stanje bez osobitih promjena.
3.) Razviđanje u prostoru Vlasenice, Sokolca, Rogatice i Goražda.
Vlastiti gubitci: nije bilo.
Neprijateljski: nema podataka.
II. 1.) Ništa osobitog.
2.) XXIII. ust. bojna iz Sokolca preko Sarajeva 3. o. m.
upućena u Osijek.
3.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene:

Zapovjednik, general Lukić
Lukić
P 6/VI D


BR. 209

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG SBORA
OD 5 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ BOSNI


III. DOMOBRANSKI SBOR

TAJNO

Op. br. 2643/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 5. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Stanje bez osobitih promjena.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Prače:
Prema izvješću 5. pješ. div., u selu Bogovići (10 km. s. od Podgraba) prikupljaju se četnici iz okolnih šuma. Njihova jačina nije ustanovljena.

b) Područje Pljevlja:
Prema izvješću 369. hrv. div., u prostoru Pljevlja stanje bez promjene.
3.) Od 6. o. m. podhvat »Šekovići«,2 koji izvodi ovo zapovjedničtvo po nalogu 369. hrv. pj. divizije. U podhvatu učestvuju: 1% bojne I. stajaćeg djelatnog
zdruga, 1 bojna 15. p. p., Domdo bojna Kladanj i Vlasenica, 2 bojne Tuzlanske brigade, 2 bitnice VII. topničkog sklopa i 3% bojne Domdo pukovnije Tuzla.
Vlastiti gubitci: nije bilo.
Neprijateljski: nema podataka.
II. 1.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.

Zapovjednik, general
Lukić
Lukić
P 7/VI D
(M. P.)

BR. 210

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG ZBORA
OD 6 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ BOSNI


III. DOMOBRANSKI SBOR

TAJNO

Op. br. 2652/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 6. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Stanje bez osobitih promjena.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića:
Jutros je započeo podhvat »Šekovići«2 prema predviđenoj osnovi. (Dnevno izvješće od 5. o. m.).
b) Područje Glamoča:
Prema izvješću V. zdruga, u selima Sajkovići — Gubin — Provo (16 km. j. z. od Glamoča) nalaze se četnici pod vodstvom popa Duića. Prema izvješću 373. hrv. divizije, vlastitim razviđanjem nije se moglo do sada ustanoviti da viest o pokretu partizana prema Varcar Vakufu odgovara istini. (Dnevno izvješće od
4. o. m.).4

c) Područje Pljevlja:
Prema izvješću 369. hrv. divizije, stanje u prostoru Pljevlja bez promjene.
3.) Nastavak podhvata »Šekovići«.
Vlastiti gubitci: nije bilo.
Neprijateljski: nije poznato.
II. 1.) Dne 3. o. m. vratio se iz partizanskog zarobljeničtva rukovodni nadporučnik Albin Šterger, na službi u zapovjedničtvu utvrđivanja u Sarajevu.
2.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.

Zapovjednik general
Za točnost: Lukić v. r.
Glavar stožera
Glst. podpukovnik (Zmavec) (M. P.) 7/VI D
Zmavec


BR. 211

BOJNA RELACIJA SEDME LOVAČKE PUKOVNIJE ZA
MJESEC MAJ 1943 GODINE


7. LOVAČKA PUKOVNIJA

TAJNO

u s. Kolojan dne 6, lipnja 1943. g.
Predmet — Opća bojna relacija
I. dio
SPOJ — Op. br. 1242/taj. — 41 g.Minorsa.
ZAPOVJEDNIČTVU 4. LOVAČKE BRIGADE
a) Operacije i akcije:
U toku mjeseca svibnja t. g. pukovnija (bez III. Bojne sudjeluje djelatno u obćem poduhvatu sa savezničkom njemačkom vojskom protiv četničko-partizanskih bandi, koje su djelovale u oblasti Foča — Kalinovik — Čelebić.
Uloga pukovnije u ovome poduhvatu bila je sliedeća: do 13. svibnja t. g. pukovnija se prikuplja na prostoriji s. Blažuj — s. Hadžići i 13. svibnja t. g. vrši nastupni marš ka Foči i to u dva pravca.

a) I. bojna nastupa iz s. Hadžići preko Igman pl. — Bjelašnice pl. ka s. Trnovo sa zadatkom razviđanja ovoga pravca i protjerivanja odmetnika, gdje stiže 15. svibnja t. g. na večer bez dodira sa odmetnicima. Od s. Trnovo bojna nastupa pravcem- Kalinovik — Foča sa zadatkom osiguranja stožera i komore 4. lovačke brigade i 19./V. stiže u Foču (3 km. s. z. od Foče u s. Prisoje) i tu se zadržava za divizisku pričuvu. Tokom ovoga nastupanja bojna nije imala dodira sa odmetnicima.

b) Pukovnija (bez I. i III. bojne) nastupa od s. Blažuja na s. Kotorac — Vojkovići — Ilovice, gdje 16. svibnja t. g. skreće pravcem Ilovice — s. Bursići3 — s. Jabuka — s. Ustikolina — Foča sa zadatkom razviđanja i protjerivanja odmetnika na ovome području. U Foču stiže 18. svibnja t. g. po podne bez dodira sa odmetnicima. Istoga dana II. bojna zauzima postave s. i. od Foča — Ilovino Br. (860). 20. svibnja t. g. pukovnija (bez I. i III. bojne) nadire
pravcem Foča — Ilovino Br. (860) — s. Boljoradina — Zlataja (1216) — s. Tinci4 — s. Vikoč — s. Kunovo — s. Bandovići sa zadatkom zaštite lijevog krila 118. njemačke lovačke divizije, razviđanja ovoga područja i protjerivanja odmetnika. Tokom ovoga nadiranja nije se imalo dodira niti borbe sa odmetnicima. I. bojna pukovnije dne 22. svibnja t. g. kao diviziska pričuva,pojačana sa 14. sati i lahkim povozom pukovnije, sudjeluje sa ostalim postrojbama 4. lovačke brigade i 118. njemačke lovačke divizije u ogorčenim borbama sa odmetnicima na obćem pravcu napadaja Foča — Trovrh (1386) — s. Kušlat — s. Čelebić sa zadatkom ponovnog zauzimanja Trovrha (1386), koji je bio zaposjednut od odmetnika i daljeg sudjelovanja u napadaju i proganjanju i uništavanju četničko-partizanskih bandi. Dobiveni zadatak bojna je izvršila u podpunosti, imajući pri ovome ogorčene borbe, koje su se završile porazom po odmetnike, nanijevši odmetnicima velike gubitke uz relativno vlastite gubitke male. 30. svibnja t. g. pukovnija se prikuplja i drži crtu Viševina (1289) — Pribišci (1018) — s. Gradojevići — k. 906 sa zadatkom najupornije obrane i zatvaranja pravca eventualnog pokušaja probijanja odmetnika iz kotla, na kojoj se crti zadržava sve do kraja mjeseca svibnja t. g., ne imajući dodira sa odmetnicima niti borbe.

C) Iskustva:
Odmetnici su dobro naoružani i raspolažu sa dovoljno streljiva. Među odmetnicima je dobar moral i borbeni duh i veoma su žilavi u borbi. Veoma često su skloni ubacivanju manjih odjela u pozadinu u svrhu stvaranja meteža i zabune kod protivnika. Skoro redovno vrše napadaje noću. Umješno koriste zemljište za borbu i veoma dobro se maskiraju. Veoma često i uspješno koriste ratne varke sa ciljem propuštanja pojedinih jedinica kroz svoje zaposjednute postave, te da bi ih kasnije obkolili i uništili da bi se domogli oružja i streljiva.

D) Nedostatci i pogreške:
Momčad i čašće nedovoljno opremljeni i obučeni za borbu u planinskom zemljištu, zbog čega se dešava da se jedinice gube pa čak i rasturaju, te je potrebno duže vremena dok se ponovo prikupe. Razumije se da pri ovome se trpe i nepotrebni gubitci u ljudstvu i materijalu. Protivnik se podcjenjivao, nije se dovoljno razviđalo u cilju prikupljanja podataka o jačini i razporedu protivnika zbog čega je došlo do razbijanja pojedinih jedinica.

Zapovjednik, pukovnik
(Metikoš)
Metikoš
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Ustaško-Domobranski ratni dokumenti:

Post Postao/la LEGIONARI »

BR. 212

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG ZBOR OD 7 JUNA 1943 GOD.
O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOV U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ BOSNI

III. DOMOBRANSKI SBOR


TAJNO

Op. br. 2667/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 7. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Stanje bez osobitih promjena.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića:
Dne 6. o. m. u toku podhvata »Šekovići« nije bilo jačeg sukoba sa neprijateljem. Južna skupina iz prostora Vlasenica — Milići — Nova Kasaba dostigla je predviđenu crtu: Nišava (kt. 776) (8 km. s. z. od Nove Kasabe) — Kopilova Bara — Hobera Šuma (1.5—5 km. j. z. od Nišave). 0 napredovanju zapadne skupine iz smjera Kladanj
— Žeravice, do predviđene dnevne crte nema poda taka ni zasada uhvaćene veze sa ovom skupinom. Na našoj strani nije bilo gubitaka, a kod neprijatelja: 1 mrtav, 1 ranjen i 1 zarobljen. Plien: 3 puške. Partizani uzmiču prema sjeveru (niesu još došli u dodir sa zapriečnom skupinom) sa vjerojatnom namjerom da prieđu preko rieke Spreče i umaknu u Maje vicu.
b) Područje Pljevlja:
Prema izvješću 369. hrv. divizije, stanje u prostoru Pljevlja bez osobitih promjena. Kod neprijatelja: 1 mrtav.
c) Područje Turbeta:
Prema izvješću 373. hrv. divizije, između Cosića i Gostiija (7 km. s. z. od Turbeta), uhvaćeni su partizani
koji su pljačkali po selima. Kod neprijatelja: 3 mrtva i 1 zarobljen.
3.) Nastavak podhvata «Šekovići«.
Vlastiti gubitci: nije bilo.
Neprijateljski: 5 mrtvih, 1 ranjen i 2 zarobljena.
II. 1.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.

Po nalogu zapovjednika
Glavar stožera, Glst. podpukovnik
(Zmavec)
P. 8/VI D. (M. P.) Žmavec


BR. 213

IZVJEŠTAJ TOPNIČKE PUKOVNIJE OD 7 JUNA 1943 GOD.
O POKRETIMA U TOKU MAJA 1943 GODINE

TOPNIČKA PUKOVNIJA 4. LOVAČKE BRIGADE


Op. broj 113/taj.
U Celebiću, 7. VI. 1943
Predmet: izvod iz operaciskog
dnevnika
ZAPOVJEDNIČTVU 4. LOVAČKE BRIGADE I a
Prema brzoglasnom traženju Glavara stožera 4. Lovačke brigade, dostavljaju se naknadno podatci za operaciski dnevnik u vriemenu od 12. do 19. svibnja i od 25. do 31. svibnja 1943. godine. Pukovnija u vriemenu od 1. do 12. svibnja bila je raspoređena ovako: — Stožer pukovnije u Travniku. — IX. topnički sklop u Bugojnu, do 9. svibnja o. g. — XI. topnički sklop u Travniku. Vrieme je provedeno u izobrazbi jedinica i popunjavanju istih. IX. topnički sklop krenuo je 10. svibnja o. g. u 9,00 sati iz Travnika u pravcu Busovače do Dolca. XI. topnički sklop krenuo je 10. svibnja o. g. u 7,00 sati do ž. st. Busovača.

Stožer topničke pukovnije u Travniku.
11. svibanj o. g. IX. topnički sklop krenuo je u 9,00 sati iz Dolca do Viteza. XI. topnički sklop na ž. st. Busovača. Stožer topničke pukovnije u Travniku.
12. svibanj. Stožer pukovnije polazi u 14,00 sati iz Travnika do Busovače. IX. topnički sklop polazi iz Viteza u 09,00 sati do Bilalovca. XI. topnički sklop polazi u 10,00 sati sa ž. st. Busovače do u Brestovsko.
13. svibanj. stožer pukovnije polazi iz Busovače u 08,00 sati do Blažuja. IX. i XI. topnički sklop polaze svaki sa svoga prenoćišta u 21.00 sati za Blažuj.
14. svibanj. Stožer pukovnije i sklopovi u Blažuju na odmoru.
15. svibanj. Stožer pukovnije i sklopovi polaze u 05,00 sati iz Blažuja do Leletinog Hana.
16. svibanj.Pukovnija polazi u 06,00 sati iz Leletinog Hana do Dobrog Polja.
17. svibanj. Pukovnija polazi u 06,00 sati iz Dobrog Polja do Kalinovika (Logor b).
18. svibanj. Pukovnija polazi iz Kalinovika u 08,00 sati do Ocrkavlja. Vrieme od 19 do 25. svibnja prikazato je u2 posebnom odeljku.
26. svibanj. Stožer pukovnije na livadi kod k. 449. Stožer IX. topničkog sklopa sa 3/IX. odlazi u 09,00 sati sa Tro vrha u s. Miriće. 2/IX. na k. 528. Stožer XI. topničkog sklopa sa 4/XI. na livadi kod k. 449. 2/XI. na s. Selištu.
1/IX. II. vod na livadi kod k. 449., a.prvi vod kod s. Kave kod k. 425.
27. svibanj. Pokret svih dijelova u s. Popovine osim 1/IX. koja ostaje na svom dosadanjem položaju i 3/IX. koja ostaje u s. Mirićima.
28. svibanj. U 08.00 sati pokret svih dijelova pukovnije u s. Miriće. 3/IX. sačekuje u s. Mirićima pukovniju.
29. svibnja. Svi djelovi u s. Mirići, osim 3/IX. koja se pridjeljuje 13. p. p. i polazi u 08,00 sati na 1160 u s. Dubrave.
30. svibnja. U 06,00 sati pokret svih djelova u s. Čelebić.
31. svibnja. Stožer pukovnije sa sklopovima u s. Čelebiću osim I/IX. koja je na svojim položajima po vodovima kod k. 449 i k. 425. U vriemenu od 1—19. svibnja 1943. godine nije ispaljen ni jedan metak. U vriemenu od 26. do 31. svibnja 1943. godine ispaljeno je 119 tempiranih granata Ob. 28 i 102 granat-šrapnela Ob. 21. nä ciljeve koje su označavali i tražili pješački zapovjednici.

Zapovjednik, pukovnik
(Domanik)
Domanik


BR. 214

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG SBORA
OD 8 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U IZTOČNOJ BOSNI

III. DOMOBRANSKI SBOR


TAJNO

Op. br. 2688/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 8. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) U podhvatu »Šekovići« neprijatelj pruža jak odpor našim snagama.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića:
Dne 7. o. m. u toku podhvata »Šekovići«, južna skupina naišla je na jak odpor neprijatelja, koji je brojčano jači i nalazi se u utvrđenim postavima. Desno krilo ove skupine podišlo je Potajniku (kt. 913) (10.5 km. s. z. od Nove Kasabe). Lievo krilo skupine, uslied jakog odpora neprijatelja, nije moglo napried dalje od kt. 663 — Hobera Sume (6 km. s. od Vlasenice). Vlastiti gubitci: 3 ustaše i 4 dobrovoljca mrtvi, 1 ustaša i 2 dobrovoljca ranjeni, a kod neprijatelja 19 mrtvih (prebrojano) i oko 20 ranjenih. Plien: 2 puške.
b) Područje Zenice:
Prema izvješću 5. oruž. pukovnije, dne 7. o. m. četnici napali milicionere kod Klopačkog Vrha i Jurjevića (5 i 8 km. s. i. od Zenice). Posljedak sukoba nepoznat. Prema viestima iz Begov Hana, dne 7. o. m. četnici su napali i razjurili jednu skupinu milicionera oko Bjelih Voda (11 km. s. i. od Zenice). Milicionera ima mrtvih i ranjenih, ali nepoznato koliko.
c) Područje Foče:
Prema izvješću 5. divizije, u selima oko Stolca i Kleka (7 i 12 km. s. z. od Ustikoline), nalazi se jedna skupina oko 300 do 400 naoružanih četnika, koji održavaju vezu sa četnicima iz Romanije, ali zasada nikoga ne napadaju nego samo pljačkaju stoku po šumama za svoju prehranu.
d) Područje Pljevlja:
Prema izvješću 369. hrv. divizije, stanje u području Pljevlja bez osobitih promjena.
e) Područje Kalinovika:
Prema izvješću 369. hrv. divizije, jedna borbena skupina ove divizije, dostigla je Jeleč (14 km. i. od Kalinovika) i prostor južno od Jeleča. Ova skupina prodire dalje prema jugu sa namjerom da sprieči prodor neprijatelja prema zapadu iz prostora Durmitora.
3.) Nastavak podhvata »Šekovići«. Razvidan je u prostoru s. i. od Zenice i u prostoru Rogatice i Goražda.
Vlastiti gubitci: 3 ustaše i 4 dobrovoljca mrtvi, 1 ustaša i 2 dobrov. ranjeni. Neprijateljski: 19 mrtvih (prebrojano) i oko 20 ranjenih (procijenjeno).
II. 1.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.

Po nalogu zapovjednika
Glavar stožera, Glst. podpukovnik
(Žmavec)
(M. P.) Žmavec
2 Klek k. 1744


BR. 226

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG SBORA
OD 16 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ BOSNI

III. DOMOBRANSKI SBOR


TAJNO

Op. br. 2705/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 9. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) U pođhvatu »Šekovići«,2 uzprkos snažnog neprijateljskog odpora, naše snage nastavljaju sa obkoljavanjem neprijatelja u prostoru oko Šekovića.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića:
Dne 8. o. m. u pođhvatu »Šekovići« južna skupina uz jak neprijateljski odpor dostigla je crtu: Crvene Stijene — Simići (9 km. i. od Šekovića — 9 km. j. i. od Šekovića). Vlastiti gubitci: 10 ranjenih, a kod neprijatelja 54 mrtva (prebrojano). Plien: 1 strojopuška, 25 pušaka i veća količina raznog streljiva. Dne 8. o. m. zapadna skupina dostigla je crtu: Šekovići — r. Lovnica — Bjelova Kosa — V. Laško8 B. (8—9 km. s. z. od Šekovića). U toku noći 8./9. o. m. ova skupina odbila je dva protunapadaja partizana kod Šekovića. Gubitci nepoznati. Dne 8. o. m. naši dielovi zajedno sa četnicima suborcima iz smjera Rudnika zauzeli su Borogovo (kt. 813) (9 km. s. i. od Šekovića). Istoga dana poslie podne vođene su borbe između dielova zapriečne skupine i partizana kod sela Sajtovići (9 km. s. s. i . od Šekovića). Posljedak nepoznat. Zapriečni dielovi iz Gračanice izbili su od Bijelog Polja kod sela Mitrovići (7 km. s. z. od Šekovića). Oko 1600 partizana sakupljaju se u području sela Vidakovići — Selište — Korito (6 km. s. i. od Šekovića).
3.) Nastavak podhvata »Šekovići«. Vlastiti gubitci: 10 ustaša ranjenih. Neprijateljski: 54 mrtva (prebrojano).
II. 1.—2.) Bez promjene.
3.) 1./15. p. p. iz Zepča 9. o.m. prebačeno preko Sarajeva u Vlasenicu za pojačanje u podhvatu »Šekovići«.
4.) Bez promjene. III. Bez promjene.

Po nalogu zapovjednika
Glavar stožera, Glst. podpukovnik
(Žmavec)
Žmavec
Njemačka izvješća nisu
primljena.
(M. P.)
P 10/VI D
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Ustaško-Domobranski ratni dokumenti:

Post Postao/la LEGIONARI »

BR. 216

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG SBORA
OD 10 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ BOSNI

III. DOMOBRANSKI SBORTAJNO

Op. br. 2716/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 10. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Stanje bez osobitih promjena.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića:
Uslied nadmoćnog, utvrđenog i dobro naoružanog neprijatelja, u podhvatu »Šekovići«, južna skupina u toku 9. o. m izgleda nije mogla dalje od dostignute crte naznačene u dnevnom izvješću od 9. o. m. O stanju kod ove skupine nisu pri mijeni točni podatci. Zapadna skupina, zbog stanja kod južne skupine, morala se povući sa dostignute crte naznačene u dnevnom izvješću od 9. o. m. na crtu: Novčić — Popovići — Zmajevac (3—4—6 km. j. z. od Šekovića).
Podatci o gubitcima nisu primljeni.
b) Područje Glamoča:
Prema izvješću 373. hrv. div., partizanska skupina oko Pribelja (14 km. s. i. od Glamoča) krenula u j. z. smjeru preko Dubrave i Braića (8—10 km. s. od Glamoča). Sa ovom skupinom partizana putuje i stanovništvo iz sela Blagaja (8 km. s. z. od Kupresa), koje je naklonjeno partizanima.
c) Područje Kalinovika
Prema izvješću 369. divizije, vode se žestoke borbe sa partizanskim skupinama u prostoru sela Vrbniče (20 km. j. i. od Kalinovika).
3.) Nastavak podhvata »Šekovići«.
Vlastiti gubitci: nema podataka.
Neprijateljski: nije poznato.
II. 1.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.

Po nalogu zapovjednika
Glavar stožera, Glst. podpukovnik
(Zmavec)
Žmavec
(M. P.)
P. 11/VI D.BR. 217

OPĆA BOJNA RELACIJA PRVOG STAJAĆEG DJELATNOG
SDRUGA ZA MJESEC MAJ 1943 GODINEPredmet: Podhvatno izvješće za svibanj 1943 g.
Dio prvi
— GLAVNOM STOŽERU ORUŽANIH SNAGA (OPER.ODJEL)
— ZAPOVJEDNIČTVU III. DOMOBRANSKOG SBORA (GLST.)

A.) OPERACIJE I PODHVATI:

1.) Raspored postrojbi dne 1. svibnja 1943 godine.
I. —• Stožer I. stajaćeg djelatnog sdruga — Sokolac.
II. — Stožer II. stajaće bojne sa 1., 2 i 3. sati u Jajcu,a 4. sati u Mokrom. Stožer III. stajaće bojne, stožerna sat, te1. i 2. sat u Vlasenici, 3. Ploče — Vlasenica, 4 sat Vlasenica, bacački vod Vlasenica. Stožer XXI. stajaće bojne sa bacačkim vodom, stožerom, 1., 2., 3. i 4. sati u Sokolcu. Stožer XXII. Stajaće bojne u Sokolcu, 1. sat Pođromanija-Naromanija —Pediše, 2. sat Kalimanići:, 3. sat Bistrica, 4 sat Pođromanija. Stožer XXIII. stajaće bojne sa stožerom sati Skelani, 1. –sat Sedače, 3. sat Fakovići, 4. sat Tegare, bacački vod Skelani.
Stožer XXIV. stajaće bojne Rogatica, stožerna sat Pešurići, 1 sat Višegrad, 2. sat Borike, 3. sat Zepa, 4. sat Međeđa. Stožer XXVIII. stajaće bojne sa stožernom sati, bacačkim vodom i 1. sati u Han Pijesku, 2. sat u Han Kramu, 3. sat u Han Pijesku, 4. sat Nevačka — Berkovina. Stožer XXIX. stajaće bojne sa stožernom sati u Srebrenici 1. sat Sućeska, 2. sat Drinjača, 3. sat Srebrenica 4. sat Bratunac.

2.) PODHVATI:
Tokom mjeseca svibnja vršeni su podhvati razviđanja i čišćenja zemljišta na području Romanije kod Mokrog, oko Han Pijeska, Vlasenice, Nedjelišta — Rogosija i uobće na području zapovjednih mjesta pojedinih bojna ovoga sdruga. Izviđalo se stalno na cielom području sdruga u svrhu razotkrivanja neprijatelja i prikupljania potrebnih podataka za uništenje istog. U toku mjeseca svibnja svi dielovi sdruga vršili su također i utvrđivanje svojih postava, kao i popravak istih. Rad po danima tekao je kako sliedi:
1. svibanj:
XXI stajaća bojna izvršila razviđanje i pretres zemljišta do sela Rakitnice (12 km j.i. od Sokolca) bez dod'ra sa neprijateljem. Dielovi XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska izvršili izviđanje i pretres zemljišta oko Han Krama, te tom prilikom nisu dolazili u dodir sa neprijateljem.
2. svibanj:
Jedna partizanska skupina iz područja Šekov'ća prebacila se je u toku jučerašnjeg dana (1. V. t. g.) preko Milića (11 km j. i. od Vlasenice) u Crnu Rijeku (4 km i. od Han Pijeska). Jačina skupine broji do 300 ljudi. I. bojna 9. p.p. iz Orahovice (6 km j. od Prače) uputila u izviđanje jednu obhođnju prema jugu. Pri hodu obhodnja je bila napadnuta od strane četnika, ali ih je nakon kraće borbe razpršila, 3. sat XXIV. stajaće bojne iz Žepe izvršila razviđanje puta između sela Ribioea i Živaljevića. Jedna obhodnja te sati naišla je na 10 do 15 odmetnika, koji su ih dočekali iz zasjede puščanom vatrom. ,Näkon kraće borbe, bez vlast-tih gubitaka, četnici su protjerani.
3. svibanj:
Prema prikupljenim podatcima skupina partizana iz Šekovića prebacila se 2. V. t.g. u predjele: G. Vrs'nje — D. Vrsinje — Bijelo Polje — Kruščik, a predstraže postavila na Han Sikiri i Sikiri t. 1071. Cielokupna III. stajaća bojna iz Vlasenice krenula u razviđanje na navedeno područje, da viest provjeri i neprijatelja uništi. Dielovi bojne došli su na logorišta partizana i našli njihove logorske vatre na Sikiri i Han Sikiri, ali su partizani bili već napustili to područje. Ustanovljeno je da su se isti odmetnici razdvojili u dvije skupine i to: jedna krenula u pravcu Kraljeve Gore u jačini od 100, a druga skupina od 180 naoružanih partizana povratila se natrag u Šekoviće. Na predjelu Han Sikire pronađen je 1 protuzrakoplovni top velikog kalibra bez zatvarača i točkova. Do borbene djelatnosti nije 'došlo, pošto su odmetnici prije umakli. 2 sati XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska izvršile izviđanje i pretres zemljišta na crti Han Pijesak — Kusače — Crna Rijeka — Podžeplje — Stoborani — Zaugline — Mislovo
2 Odnosi se na Birčanski NOP odred. 3 Isto — Brestovača —- Džimrije — Han Pijesak i Han Kram. Do kraće borbe došlo je u selima Mislcvu i Brestovači sa četnicima, od kojih su 2 ubijena i veći broj ranjenih, koje su uspjeli odnijeti. Zaplijenjeno je oružje i tvorivo. Vlastitih gubitaka nije bilo.
4. svibanj:
Jedna grupa četnika, vjerovatno iz skupine Radivoja Kosorića, napali su muslimansko selo Gornju Vinču (4 km s.i. od Prače) i opljačkali ga, i od mještana neke ubili. Odmah po saznpiju upućena je obhodnja iz Prače, koju su četnici u biegu dočekali puščanom vatrom. Obhodnji je uspjelo pljačkaše bez vlastitih gubitaka razpršiti.
6. svibanj:
1 vod 4. sati XXVIII. stajaće bojne izvršio izviđanje na crti: Berkovina — Ravansko — Prelino Brdo — Kozlovača — Han Veternik — Podigrište — Berkovina. Na povratku obhodnje jedna grupa partizana jakosti, do 50 naoružanih ljudi sa Kozlovače pripucala na spomenutu obhodnjiu. Nakon kraće borbe partizani su protjerani i tom prilikom prikupljeno je oružje i streljivo. 1. sat XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska i 2 sati III. stajaće bojne iz Vlasenice izvršile izviđanje i pretres zemljišta Gornji Zalukovik (4 km j. i. od Vlasenice) bez dodira s neprijateljem.
8. svibanj:
2 i pol sati XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska., 2. Sati III. stajaće bojne iz Vlasenice i dielovi Kladanjske bojne izvršile razviđanje i čišćenje zemljišta na crti: Žeravice — Klanac — Čajir — Sokolina — Blizanci — Debelo Brdo — Stara Džada — Javorovo Brdo — Milan Planina — Kozlovača —Trešnjevac — Han Pijesak. U selu Žeravice došlo je do kraće borbe sa grupom partizana, a na brežuljcima Mramorje došlo je do borbe sa oko 40 odmetnika-partizana. Obje grupe su razbijene bez vlastitih gubitaka bilo u oružju i ljudstvu. Od partizana je zaplijenjeno oružje i streljivo.
9. svibanj:
Obhodnja posade iz Kalimanića (16 km i. od Sokolca) u selu Beheći (3 km i. od Kalimanića) napadnuta je od odmetnika u 17.30 sati, te držala borbu do dolaska pomoći posade i Kalimanići i odmetnike razbila.
10. svibanj:
Razviđanje dielova 9. p.p. iz Rogatice do Gučeva (6 km s. z. od Rogatice) završeno bez dodira s neprijateljem.
3. sat XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska preuzela postave 4. sati XXVIII. stajaće bojne u Berkovini.
11. svibanj:
Izvršeno izviđanje izpređ postave III., XXI., XXIV. I XXIX. stajaće bojne bez dodira s neprijateljem.
12. svibanj:
II., XXII., XXIII. i XXVIII. stajaća bojna izvršila utvrđivanje postava.
13. svibanj:
Odmetnici napali posadu 1. sati XXII. stajaće bojne u Pedišama. Napad izvršen noću u 01.00 sati i nakon kratke borbe odbijen bez vlastitih gubitaka.
14. svibanj:
Dielovi XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska izvršili izviđanje izpred postava bez dodira s neprijateljem.
15. svibanj:
Izviđanje izpred postava pojedinih bojni u svrhu odkrivanja neprijatelja.
16. svibanj:
1 i pol sat XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska izvršila podhvat razviđanja' na crti: Han Pijesak i Han Kram — Džimrije — Brestovača — Mislovo — Zabrežje. U selu Zabrežju i na okolnim visovima, a naročito prema selu Točionik, došlo je do odpora sa grupom četnika jakom po prilici 50 naoružanih puškama i jednom strojopuškom. Nakon polusatne žestoke borbe četnici su uništeni bez vlastitih gubitaka, a oružje i streljivo neprijatelju zarobljeno. Po tome postrojba se je povratila preko Devetak Pl. I Džimrije u Han Pijesak i Han Krarn.
17. svibanj:
Po zapovjedi III. domobranskog sbora Op. Br. 2337/taj. izvršeno je izviđanje u području Rogatice — Višegrada i Dobruna, kao i oko Sokolca — Han Pijeska i Vlasenice, te zavr-' šeno bez dodira sa neprijateljem. U navedenom razviđanju sudjelovale su sliedeće postrojbe: 3. sat XXII. stajaće bojne izvršila razviđanje u pravcu: Bistrica — Paljevinai — Doeinin Han4 — Ogorelica — Bistrica bez dodira sa neprijateljem, a niti ga je ma gdje primjetila. XXI. stajaća bojna u izviđanju pravcem Sokolac — Selišta — Ozerkovići — Ponor i Sokolac — Puračić5 — Nepravdići — Miošići, naišla u Ponoru na 15 i na Gradini (t. 1135) 25 četnika, koji su bez ikakvog odpora umakli. Dielovi III. stajaće bojne iz Vlasenice izvršili razviđanje pravcem G. Zalukovik — Zagrade — Gerovi — Račići — Milići. U podhvatu do dodira s neprijateljem nije došlo. Pronađeno je sakriveno oružje i tvorivo.
18. svibanj:
Shodno zapovjedi 5. pješ. divizije pod Br. 613/taj. Od 17. V. 1943 g. II. stajaća bojna iz Jajca krenula u Pale za preuzimanje novoodređenih postava.
19. svibanj:
II. stajaća bojna stigla u Pale. 1. sat postavljena za osiguranje od željezničke postaje Dovlići (izključno) do željezničke postaje Stambulčić (uključno). 2. sat smjenila 3. sat XXII. stajaće bojne na Vrelu Bistrici. 3. sat osigurava prugu od željezničke postaje Stambulčić (isključno) do Podgraba (uključno). Stožer bojne smiješten u Palama. Polu vod 3. sati XXVIII. stajaće bojne iz Berkovine izvršio izviđanje u pravcu sela: Rulići — Kozlovača — Igrište. Na Igrištu obhodnja je naišla na jednu grupu od 15 partizana, pa je u borbi bez vlastitih gubitaka ubijen 1 partizan i 1 ranjen, a ostali razpršeni. Zaplienjeno je oružje i streljivo.
20. svibanj:
2 voda XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska izvršila izviđanje na području Orne Rijeke, bez dodira s neprijateljem. Pronađeno je sakriveno oružje, streljivo i drugo tvorivo. Dielovi XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska razviđali su i u prostoru sela Džimrije i Brestovače bez dodira s neprijateljem. Prikupljeno je sakriveno oružje i streljivo.
21. svibanj:
XXI. stajaća bojna sa Dočastničkim tečajem iz Sokolca i 4. sati II. bojne iz Mokrog izvršili izviđanje i čišćenje područja Prutine — Lupoglav — Novakove Stiene6 (3 do 5 km j. od Mokrog). Došlo je do kraće borbe s četnicima, kojom prilikom je ubijeno 5, a 3 četnika živa uhvaćena. Vlastitih gubitaka nije bilo. Zaplijenjeno je oružje, streljivo i drugo razno tvorivo.
22. svibanj:
3. sat XXII. stajaće bojne po predaji postava u Bistrici 2. sati II. stajaće bojne, stigla u sastav bojne u Sokolac. Uz put izvršila izviđanje bez dodira s neprijateljem .
23. svibanj:
1 vod XXVIII. stajaće bojne, u jakosti 30 ljudi, postavljen za osiguranje željezničke postaje Žeravice (želj. Han Pijesak — Olovo), a osiguranje iste pruge uređeno na ovaj način: sjedište 1 sati XXVIII. stajaće bojne u Nevačkoj, 1 ojačan vod u Žeravicama, 1 vod u Berkovini, te 1 vod legionara bojne branitelja Kladnja u Petrovićima. Danonoćno krstare obhodnje od uporišta do uporišta. XXI. stajaća bojna iz Sokolca krenula u Skelane radi izmjene &a XXIII. stajaćom bojnom. 4. sat popunjena sa 2 voda 2. sati XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska izvršila podhvat na crti Han Pijesak i Han Kram — Džimrije — Brestovača — M; slovo — Zabrežje. U pođhvatu se došlo do manje grupe odmetnika, koji su nakon otvorene vatre raspršeni. Zaplijenjeno je razno oružje i tvorivo. 2. sat XXII. stajaće bojne iz Sokolca izvršila podhvat razviđanja zemljišta Baljak bez dodira s neprijateljem.
24. svibanj:
Obhodnja XXVIII. stajaće bojne sa uporišta u Berkovini izvršila izviđanje prema selu Igrište. Na putu kroz selo Trešnjevac obhodnja je naišla na grupu odmetnika pljačkaša, pa je uspjela da, bez vlastitih gubitaka, u obostranoj borbi zarobi 1 četnika. Zarobljeno, je oružje od četnika.
25. svibanj:
Dielovi XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska izvršili izviđanje i pretres zemljišta oko sela Crna Rijeka, bez dodira s neprijateljem. Pronađeno je sakriveno oružje i streljivo.
26. svibanj:
Obhodnja XXVIII. stajaće bojne sa uporišta u s. Stoborani zatekla u selu Brložnik grupu četnika-pljačkaša, koje je nakon kraće obostrane vatre razpršila.
27. svibanj:
Izviđanje izpred postava, radi razodkiivanja neprijatelja.
28. svibanj:
Obhodnja XXVIII. stajaće bojne u izviđanju naišla, u selu Podžeplje, na jednu grupu odmetnika, koji su pljačkali i zlostavljali seljake spomenutog sela. Nakon kratke obostrane borbe četnici su protjerani ne odnievši opljčkane stvari. Vlastitih gubitaka nije bilo.
29. svibanj
3. sat XXII. bojne i Dočastnički tečaj iz Sokolca izvršili izviđanje u pravcu: Han Obođaš — Stari Grad (11 km z. od Sokolca) — Bijela Voda — Pediše — Sokolac bez dodira s neprijateljem. Pronađeno je sakriveno odmetničko oružje.
2 i pol sati III. bojne iz Vlasenice i 1 i pol sat XXVIII. bojne iz Han Pijeska izvršile izviđanje i pretres područja Nedjelišta (9 km s.i. od Vlasenice) i Rogosije (8 1/2 km s.i. od Vlasenice), te su naišli neprijateljsku grupu do 300 partizana i u ogorčenoj borbi neprijatelja razbili. Gubitaka u ljudstvu i tvorivu s obe strane bilo je. Na putu. od Vlasenice prema Ploči napadnuta naša kola, koja su prevozila hranu za posadu u Ploči. Uz borbu uspjelo je spasiti kola i hranu. Tom prilikom bilo je gubitaka u ljudstvu i tvorivu s obe strane.
30. svibanj:
Dielovi XXVIII. stajaće bojne iz Han Pijeska izvršili izviđanje do Igrišta (7 km j.z. od Han Pijeska), gdje se naišlo na neprijatelja jačine 40 naoružanih odmetnika, kojom prilikom je 1 odmetnik ubijen. S naše strane 1 ranjen.
Obhodnja 2. sati XXII. stajaće bojne iz Kalimanića (15 km i. od Sokolca) napadnuta je iz zasjede od četnika kod s. Berega (11. 1/2 km j.i. od Sokolca). U prihvaćenoj borbi je bilo gubitaka s naše strane u ljudstvu i tvorivu, a neprijateljski- nepoznati. Neprijatelja je uzpjelo protjerati.
31. svibanj:
Nasilnim razviđanjem, koje su izvršile 2 sati III. Stajaće bojne iz Vlasenice do Nedjelišta (9 km s. i. od Vlasenice), nije došlo do dodira s neprijateljem, ali je ustanovljeno da je u podhvatu 29. t. mj. neprijatelj imao 40 mrtvih i toliki broj ranjenih. Neprijatelj je svoje mrtve spalio u jednoj kući, a ranjene odnio u pravcu Rudišta< i Šekovića, kamo se povukao. XXIII. 'Stajaća bojna stigla iz Skelama u Sokolac.

Zapovjednik, pukovnik:
(I. Stipković)
Stipković
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Ustaško-Domobranski ratni dokumenti:

Post Postao/la LEGIONARI »

BE. 218

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREGEG DOMOBRANSKOG SBORA OD 11 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PEOTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ I CENTEALNOJ BOSNI


III. DOMOBRANSKI ZBOR TAJNO

Op. br. 2730/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 11. VI. 1943
(Oznake po karti 1:100.000)


I. 1.) Stanje bez osobitih promjena.
2.) Pojedinosti:

a) Područje Vlasenice — Šekovića:
U podhvatu »Šekovići«, dne 10. o.m. južna skupina ovladala je crtom: Podcrkvina — Crkvina kt. 780 — Ripa (749) — Simići (7 km. j.i. od Šekovića). Zapadna skupina prikuplja se u Kladnju i dielom u s. Turalići (10 km. i. od Kladnja), odakle će ponovo nastaviti nadiranje u smjeru Šekovića. Kod zaprečne skupine na sjeveru stanje nepromijenjeno. Jedna skupina oko 300—400 partizana,2 koja se izgleda noću 9./10. o. m. probila kroz postave južne skupine kod sela Šadića (9 km. s.s.i. od Vlasenice) dne 10. o.m. prie podne bila je zatvorila prolaz cestom Vlasenica — Milići, istočno od sela Zaklopače (7 km. i. od Vlasenice). Ova skupina prikupila se na Sikiri kt. 1071 (8 km. j.i. od Vlasenice). Podatci o gubitcima tokom 10. o.m. nisu primljeni.

b) Područje Trnova:
Razviđanje i potjera tokom 10. o.m. za jednom skupinom od 40 naoružanih četnika kod s. Krbljine (10 km. j. od Trnova), dosada bez uspjeha.

c) Područje G. Vakufa:
Prema izvješću 373. hrv. div.: Dne 9. o.m. skupina od 40 partizana napala je na jedan vod, koji je opravljao cestu

G. Vakuf — Rastovo — Travnik. 1 vojnik poginuo i 1 nestao.

d) Područje Turbe:
Jedan potjerni odjel iz Turbeta naišao je na neprijateljsku zasjedu kod s. Mudrike (9 km. s.z. od Turbeta). Gubitci:
1 častnik mrtav, 5 dočastnika i momaka ranjeno-, a kod neprijatelja
nepoznato.

e) Područje Kalinovika:
Prema izvješću 369. hrv. div.: U području s. Vrbniče (20 km. j.i. od Kalinovika) vode se žestoke borbe sa partizanima. Dne 9. o.m. neprijatelj je odbacio jednu borbenu skupinu ove divizije sa kt. 1642 (5 km. z. od Vrbniče) na crtu: Balinovac — kt. 1592 (4—5 km. z. od Vrbniče). Neprijatelj se nalazi na visu 1863 (8 km. z. od Vrbniče). Gubitci 8. VI: 2 mrtva i 9 ranjenih, a kod neprijatelja 6 mrtvih i 8 ranjenih. Plien: 1 stroj opuška, 1 laki bacač i 38 neupotrebljivih pušaka. 3.) Nastavak podhvata »Šekovići«. Razviđanje u. prostoru Trnova, Prače, Goražda i Rogatice. Vlastiti gubici: 4, mrtva (1 častnik), 14 ranjenih i 1 nestao- (373. i 369. hrv. div.). Neprijateljski: 6 mrtvih i 8 ranjenih. II. 1.) Prema izvješću 373. div., dne 9. o.m. jedan njemački zrakoplov kod Bradine (11 km. s.i. od Konjica) udario o stienu. Jedan odjel upućen na mjesto događaja.2.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.

(M. P.)
Po nalogu zapovjednika
Glavar stožera, Glst. podpukovnik
(Zmavec)
Zmavec
12/VI P


BR. 219

IZVJEŠTAJ ZAPOVJEDNIŠTVA PETE ORUZNIČKE PUKOVNIJE OD 11 JUNA 1943 GOD. O SITUACIJI NA TERENU CENTRALNE I ISTOČNE BOSNE I BORBAMA PROTIV JEDINICA NARODNOOSLOBODILACKE VOJSKE

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
ZAPOVJEDNIČTVO
5. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE


Taj. J. S. Br. 666
Sarajevo 11. lipnja 1943

Predmet: Doglasno izviešće
Glavnom zapovjedničtvu oružničtva sigurnostni odjel Zagreb
Pretsj edničtvu vlade na ruke pomoćnika pretsjednika
vlade državnog tajnika Dr. Vjekoslava Vrančića Zagreb
Zapovj edničtvu III. domobranskog zbora Sarajevo
Ravnateljstvu za javni red i sigurnost Zagreb
Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe ured I. Zagreb
Zapovjedništvu središnje oružničke škole Bjelovar
Zapovjedničtvu 1. oružničke pukovnije Sisak
Zapovjedničtvu 2. oružničke pukovnije Pag
Zapovjedničtvu 3. oružničke pukovnije Banja Luka
Zapovjedničtvu 4. oružničke pukovnije Tuzla
Zapovjedničtvu 6. oružničke pukovnije Mostar
Prema uputu za organizaciju i rad izvještajne službe i zapovjedi Vrhovnog pružničkog zapovjedničtva Taj. J.S. Br. 320 od 31. srpnja 1941. predlažem sliedeće izviešće, za vrieme od
26. svibnja 1943 do 11 lipnja 1943.

3. Partizanska akcija
Na jugo ist oku područje Foča —• Cajniče: 25. V. 1943. partizani su prešli u protivnapad, ali su razbijeni i potisnuti, uz 10 mrtvih i 6 zarobljenih partizana. Na području Pljevlja: 26. V. 1943. potisnute partizanske grupe2 prikupile su se na liniji: Poros (2.5 km. sjevero zapadno


od Gradca) Mrčevo — kota 1031 Jabučno (5 km. sjev ero zapadno od Gradca) Vijenac (5.5 km. zapadno i jugo zapadno od Gradca) visove južno od Popov Dola — Vrbe — Lokvica (5.5 km južno i jugo zapadno od Gradca) Melja — V. Brdo — Njivice (3 km južno od Gradca), gdje su se ukopali. Tog dana napadnuti po borbenoj grupi 369 I.D. partizani su imali 32 mrtva i 19 ranjenih. Stožer 7. krajiške partizanske brigade nalazi se u Mrčevu (4 km. sjevero zapadno od Gradca). 27. V. 1943 partizani napadaju mostobran Gradac (15 km sjevero zapadno od Pljevalja) iz smjera Popov Do — Bijedići. Uz znatne gubitke odbijeni su: 27 partizana mrtvih i 6 ranjenih. Uslijed snažnog napada »štuka« partizani su umakli iz sela Poros — Šanac — Rtići i Popovog Dola u zapadnom smjeru. Partizani su imali oko 150 mrtvih, od kojih su jedan dio spalili u jednoj kući. Pronađeno je 56 partizanskih grobova, a u području Vrbe (5 km. južno od Gradca) nalazi se oko 300 partizanskih ranjenika. Na zapadnim padinama M. Ljubišnje (8 km. južno od Gradca) ima partizana. Na sjevero istoku područje Vlasenica — Šekovići: prikupljanje jedne grupe sriemskih partizana,3 domaće klateži i skitnica. Jedna grupa od 250 partizana napala je 26. V. 1943. četnike u selu Nedjelištu (8,5 km. sjevero istočno od Vlasenice), razbila ih i zarobila četničkog vođu Neđu Mitrića. To je iskoristio partizan Nikola Bilić, bivši ekonom iz Vlasenice, i pokušao pregovarati sa četnicima da stupe u partizanske redove. Na sjevero zapadu, područje Zepče, Nemila — Travnik — Jajce:4 nadirajući sa zapada i sjevero zapada 1. Partizanska krajiška brigada od 300—400 partizana stigla je 26. V. 1943. na područje Šerića (9 km. sjevero zapadno od Nemile), i Orahovice (5 km. zapadno od Nemile) sa prednjim dielovima do
Nemile, dok je Bosanska brigada od 600—800 partizana stigla na područje jugo zapadno od Žepča i područje Topčić Polja (4 km. zapadno od Begov Hana). Namjera im je bila prebaciti se sa lieve na desnu obalu rieke Bosne i kretati prema Drini. Brzom akcijom naših i njemačkih borbenih grupa brigade su odbačene u zapadnom smjeru, dok je jedna podpuno rasprštena uz visoke gubitke. Među ostalim je poginuo politički komesar imenom Munib, a ranjen je komandant Đurin Pređanović iz Kozare sa još 5 partizana. Moralno i zdravstveno stanje partizana slabo. Imali su mnogo ranjenih i tjelesno izcrpljenih, naoružanje slabo.


Na području Travnik, Turbe, Vlašić Planina pljačka stoke i živežnih namirnica po partizanima. Našem seljaku počinjena je ogromna šteta, milionskih vriednosti, kako je to niže pod dogođaji navedeno. Manja partizanska grupa u jutarnjim satima 3. V. 1943 napada uporište Komar (9 5 km. jugo zapadno od Turbeta), posada uporišta odbila ih je. Početkom lipnja 1943. jedna grupa vrši promičbu po selima 11 km jugo zapadno od Travnika, da se osnuje Travnička partizanska brigada,5 pozivajući seljake na neposlužnost prema našim vlastima. Istu promičbu neposlužnosti širi partizan Mesud Hotić na području Bugojno. Na području Glamoč: grupa od 300 partizana 9. Krajiške udarne brigade napala js 31. V. 1943. u , 2200 sata Glamoč. Posada Glamoča i oružnički krstareći odjel Glamoč ogorčenom borbom napad odbili. Manja jedna grupa partizana početkom ovog mjeseca izvršila je vatreni prepad na željezničku postaju Oborci (relacija Turbe — Donji Vajcuf). Upućena pomoć partizane rastjerala.

II. AKCIJA NAŠIH I SAVEZNIČKIH ORUŽANIH SNAGA

Produženje akcije njemačkih borbenih grupa 369. I. D. na području Cajniče — Pljevlja. Od 6.VI.1943 akcija borbenih grupa III. Domobranskog zbora na području Vlasenica — Šekovići. 7.VI.1943 južna grupa naišla je na jak odpor partizana. Desno krilo ove grupe podišlo je Potajniku kota 913 (10.5 km. sjevero zapadno od Nove Kasabe). Lievo krilo usljed jakog odpora neprijatelja nije moglo napried dalje od kote 663 — Hobera Šume (6 km.
sjeverno od Vlasenice). Partizani se nalaze u utvrđenim položajima. Gubici partizana: 19 mrtvih i 20 ranjenih. Naši gubitci: 3 ustaše i 4 dobrovoljca mrtvi, 1 ustaša i 2 dobrovoljca ranjeni. Koncem svibnja 1943 akcija naših i borbenih grupa 373 I. D..iz sjevernog područja Travnika i sa linije Zenica — Nemila — Begov Han. Partizanske brigade koje su imale namjeru prieći na desnu obalu rieke Bosne i nadirati k Drini odbačene su na zapad i sjevero zapad. grupa 373. I. D. kod sela Vukovsko (16 km. zapadno od Gornjeg Vakufa) zarobila je 62 partizana, među njima 1 politički komesar.


Osim ovih akcija, manje akcije lokalnog karaktera uz puškaranje sa neprijateljem.
OBĆI Z A K L J U Č A K


Na jugo istoku: U glavnom mir, koji povriemeno narušavaju kući se vraćena četnička klatež. Na jugu: Prikupljanje četnika na Rogoju Š. i Dobrom Polju južno od Trnova, Stolcu i Kleku sjevero zapadno od Ustikoline. Na sjevero istoku: Područje Devetak Planine i Bature planine prikupljanje grupica četničke klateži sa područja Kalinovika i Zelen Gore, te pljačka po istima na području Podžeplja (10 km. jugo istočno od Han Pijeska). Na području Šekovići (15 km. sjevero zapadno- od Vlasenice) prikupljanje jedne grupe sremskih partizana, među
kojima dosta žena. U toku je naša akcija protiv istih. Na sjevero zapadu: područje Zenica — Nemila — Begov Han pokušaj jačih partizanskih grupa da se prebace sa lieve na desnu obalu rieke Bosne. Akcijom naših i njemačkih borbenih grupa odbačeni su na zapad. Na istom području uvjek nemirni zenički četnički odred pokušava razoružati miliciju, usljed čega dolazi do obostranog puškaranja. Na području Travnik, Vlašić Planina, Turbe pljačka stoke i živežnih namirnica po partizanima. Na području Glamoč: napad partizana na Glamoč. Napad odbijen. Na ostalom području mir. Javna sigurnost ugrožena.


(M. P.)
Dozapovjednik, pukovnik
Koloman Bilić
Bilić pk.
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Ustaško-Domobranski ratni dokumenti:

Post Postao/la LEGIONARI »

BR. 220

IZVJEŠTAJ ORUŽNIČKE POSTAJE IZ TURBETA OD 11JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOV NA SEKTORU PONIRA, VITOVLJA I MUDRIKA:

ORUZNlCKA POSTAJA TURBE
5. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE


Broj 31 O/taj
dne 11-VI. 1943

Predmet: Sukob Hrvatske legije sa partizanima,izvješće

ZAPOVJEDNIKU 5. ORUZ. PUKOVNIJE
Sarajevo
ŽUPSKOJ REDARSTVENOJ OBLASTI
Travnik
ZAPOVJEDNIKU I. OPERACIONE ZONE
Travnik
KRILNOM ORUZNIČKOM ZAPOVJEDNIČTVU
Travnik
KOTARSKOJ OBLASTI Travnik
VODNOM ORUZNIČKOM ZAPOVJEDNIČTVU
Travnik

9-VI.1943 g. oko 23. s. krenula je jedna satnija 2. Njemačke bojne u jačini oko 60 domobrana, iz Turbeta prema selu Mudrikama, 18 km. sjeverozapadno od Turbeta radi pretresa terena. — Jedna satnija iste bojne iz Turbeta nalazi se na položaju u Gostilju, 14 km sjeverno-zapadno od Turbeta, u jačini oko 200 domobrana. Iste noći krenula je jedna satnija iz Turbeta prema Poniru, 20 km. s. z. od Turbeta, radi zajedničkog izviđanja i pretresa terena. 10-VI.1943. oko 6 sata, u iselu Mudrikama, napali su partizani iz pušaka i strojnica našu posadu koja se je kretala prema selu Mudrikama. Vojska je odmah stupila u borbu sa partizanima, ali kako; je neprijatelj bio mnogo jači, ova posada je djelimično rastjerana, te su neki domobrani zarobljeni, neki izginuli a nekoliko ih je ranjenih.Istog dana krenula je iz Turbeta 2. njemačka, bojna, za selo Vito vije i Mudrike, u akciju protivu partizana, a tako isto otišla je vojska iz Travnika u pomoć 2 bojni. 10-VI. t. g. vodila se je borba sa partizanima, oko Ponira, Vitovlja, Mudrika prema Koričanima, 28 km. s. z. od Turbeta. Jačina partizana u selu Koričanima, Vitovlju i Mudrikama iznosi oko 3000 tisuće. Naoružani su sa puškama, lakim i teškim strojnicama, bombama i bacačima mina. Obučeni u domobransko, seljačko a neki u ustaško i njemačko odijelo. Među njima nalazi se jedna krajiška brigada. Vođa jednog bataljonaove brigade je Ilija Slavnić a zamjenik mu je Jovo Slavnić, oba iz sela Koričana, kotar Travnik, a drugog bataljona neki Raič Frano iz Jajca. Ima ih i od Kupresa i Jan ja. Druge jedinice i njihove vođe su nepoznati. Partizanski gubitci do sada su nepoznati. Prema dosadašnjim prikupljenim podatcima, u ovoj borbi poginuo je jedan njemački častnik (poručnik) i jedan vodnik. Tri su legionara naša poginula, 11 ranjenih i oko 40 zarobljenih, za koje se još ne može ustanoviti što je sa istima bilo. Akcija se još vodi. Po prikupljenim podatcima podnijeće se izvješće.2

Domobranska i njemačka posada u Turbetu izvješćem su.
S molbom na uredovanje.
Zapovjednik, vodnik
(Josip Tadić)
Josip TadićNEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
Z A P O V J E D N I Š T V O
5. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE


Taj J. s. broj 705
Sarajevo 14. lipnja 1943
Unjeti u doglasno izviešće za 26. lipnja 1943, zatim u spise.
Dozapovjednik pukovnik
Koloman Bilić
Bilićpk


BE. 221

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG ZBORA OD 12 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PEOTIV JEDINICA NOV U ISTOČNOJ BOSNI

III. DOMOBRANSKI ZBOR • TAJNO

Op. br. 2757/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 12.VI.1943

(Oznake po karti 1:100.000)
I. 1.) Srebrenica pala u ruke partizana.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića:

U pođhvatu »Šekovići« dosada je ustanovljeno da su se u prostoru Šekovića nalazile Posavska partizanska brigada2, I. Sriemska brigada i Birčanski četnički odred. Spomenute snage nalaze se još u prostoru Šekovića po selima i šumama. Dosada ustanovljeno da se jedna skupina oko 500 partizana nalazi po šumama oko Borogova (9 km. s. i. od Šekovića), jedna skupina oko 200 partizana u šumama oko Tupkovića i Gojoina (12 km. s. z. od Šekovića), nekoliko skupina nepoznate jačine kod sela Rakino Brdo — Vrelo i Panduri (9 km. s. od Šekovića) i jedna skupina oko 400 partizana oko sela Mitrovici (7 km. s. z. od Šekovića). Neprijateljska skupina oko 300—400 partizana izvukla se iz prostora Šekovići i prodrla u toku posliednja 2 dana do Srebrenice.

Zapadna skupina nalazi se u Kladnju, južna u Crkvini (7 km. j. i. od Šekovića) i dielom u Vlasenici, a zaprečna skupina na svojim dosadašnjim postavima.
b) Područje Vlasenica — Srebrenica: Neprijatelj u jačini 300—400 partizana koji je prema dnevnom izvješću od 11 o. m. bio na Sikiri (8 km. j. i. od Vlasenice), dne 11. o. m. prodro je sa zapadne strane do Srebrenice.
3 Po saznanju približavanja partizana Srebrenici odmah je bilo upućeno pojačanje prema Srebrenici, i to jedan sat iz Skelane (24 km. j. i. od Srebrenice), jedan sat iz Han Pijeska i jedan polusat iz Bratumoa, ali izgleda prie nego su pojačanja stigla do Srebrenice, u toku noći 11./12. o. m. partizanima je uspjelo savladati posadu u Srebrenici i mjesto zauzeti. Oko 40 ustaša iz Srebrenice izbjeglo'je u Ljeskovik (11 km. j. od Srebrenice), a za sudbinu ostale posade zasada se još ne zna, kao- ni za pobliže okolnosti o toku borbi za Srebrenicu, jer su partizani pokidali brzoglasne veze sa Srebrenicom.
c) Područje Prače: Dne 11. o. m. upućena je jedna jača obhodnja iz smjera Prače preko Orahovice (6 km. j. od Prače) u smjeru sela Jabuke (16 km. j. z. od Prače), koju je obhodnju napalo' oko 60 naoružanih odmetnika kod Trudnja (12 km. j. od Prače).. Obhodnja se morala povući.
d) Područje Rogatice: Noću 11.-/12. o-, m. nepoznata skupina četnika napala je na Stari Brod na Drini (17 km. s; i. od Rogatice). 6 ustaša izbjeglo u selo Miloševići (3 km. j. od Starog Broda), a za sudbinu ostale posade se nezna, kao ni za podrobnije podatke o ovom napadaju.
3.) Nastavak podhvata »Šekovići«. Zapovijeđeno da se iz zapadne skupine iz Kladnja, uputi jedan sat u selo D. Dopasci (6.5 km. s. i. od Kladnja) i jedna sat u selo Gojakovići (6, km. s. i. O'd Kladnja). Ustašku polubojnu predviđenu za Turaliće, da se uputi u Jasen (12 km. i. od Kladnja). Sa ovih uporišta imade se vršiti razviđanje prostora zap. od r. Drinjače do crte: Šekovići — Podgajevići — Draguša — Majdan (4-6-8 km. z. od Šekovića), sa zadatkom spriečavanja prolaza neprijatelju preko ovoga prostora u j. z. smjeru. Južna skupina imade sa uporišta Crkvina (8 km. s. od Vlasenice) poduzimati razviđanja u smjeru r. Drinjače i ne dozvoliti prebacivanje neprijatelja preko r. Drinjače na odsjeku od s, Simići (5 km. s. z. od Vlasenice) do s. Korijen (13.5 km. s. od Vlasenice). Zaprečna skupina imade spriečavati probijanje neprijatelja prema sjeveru. I. zdrug imade sa svima raspoloživim dielovima povratiti Srebrenicu u naše ruke. Razviđanje jednim polusatom iz smjera Prače u smjeru Jabuke (16 km. j. z. od Prače).
Vlastiti gubitci: nisu primljeni podatci.
Neprijateljski: nije poznato.
II. 1.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.
(M. P.y Zapovjednik, general
Lukić
P 13/VI D Lukić


BR. 222

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG ZBORA OD 13 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOV U ISTOČNOJ BOSNI

III. DOMOBRANSKI ZBOR TAJNO

Op. br. 2769/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 13.VI.1943.
(Oznake po karti 1:100.000)

I. 1.) Uslied pada Srebrenice u partizanske ruke, stanje se u ovome prostoru pogoršalo, a isto tako i u prostoru Kalinovik — Foča uslied jakog nadiranja partizana i probijanja njemačke
obrambene crte između Foče i Jeleča.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića: Na području Šekovića nema novih podataka o neprijatelju, jedino što se tokom 12. o-. m. čula jaka strojnička i strojopuščana vatra sa područja Borogovo i Bjela Zemlja (8 i 7 km. s. i. od Šekovića). Prema izjavama mještana u ovome prostoru vodi se borba između partizana i četnika. Razviđanjem naših borbenih skupina tokom 12. o. m.. na čitavom području Šekovića nije se došlo u dodir sa neprijateljem.
b) Područje Vlasenica — Srebrenica: Prema izvješću I. zdruga iz Vlasenice, partizani drže Srebrenicu2 u svojim rukama. Iz Srebrenice izvlače svoje ranjene na Viogor (3 km. j. z. od Srebrenice). Naša posada od
jedne i pol sati ustaša u Srebrenici prilikom borbi i povlačenja iz Srebrenice imala je osjetljive gubitke, ali se nezna dosada točno stanje. Dosada ustanovljeno da je oko Srebrenice ranjeno 16 ustaša i 2 oružnika. Jedna upućena sat iz Bratunca prema Srebrenici, još se nije vratila i za njenu Sudbinu se nezna. Jedna upućena sat iz Han Pijeska stigla u Bratunac. Jedan odjel ove sati prilikom prolaza pokraj Srebrenice odvojio se iz nepoznatih razloga i otišao u Srebrenicu, za čiju se sudbinu dosada nezna. Jedna skupina partizana nepoznate jačine primjećena je 12. o. m. u podne kod sela Karačići (10 km. j. i. od Srebrenice).
c) Područje Zavidovića: Prema izvješću 15. p.p. Zavidovići, noću 12./13. o. m. j. od Zavidovića) i okolinu Zavido-vića sa j. i. strane. Na postavu Podkleče četnici su zauzeli jedan naš rov, koga su naše četnici su izvršili nekoliko napadaja na postav Podkleče (2 km. jedinice u zoru povratile. Vlastitih gubitaka nije bilo, a kod neprijatelja( nepoznatot. Postoji vjerojatnost ponovnog na/padaja neprijatelja na Zavidoviće.
d) Područje Prače: Prema izvješću 5. divizije, jedan sat domobrana vršio- je razviđanje iz smjera Prače tokom 12. o. m. u područje Orahovice — D. Bogovioa — Previle (6—11—14 km. j. od Prače) i ustanovio da jedna skupina odmetnika u ovome području pljačka muslimansko i hrvatsko-pravoslavno- pučanstvo. Sa ovom skupinom nije se došlo u dodir.
e) Područje Turbe: Prema izvješću 373. hrv. divizije (iz izvora njenog pouzdanika), u području Koričana (14 km. s. z. od Turbeta) ima više tisuća partizana3 sa nekoliko topova i bacača, ali malo streljiva. Crnogorski partizani navodno bi sa ovoga područja imali krenuti u Crnu Goru.
f) Područje Kalinovik — Foča: Prema izvješću 369. hrv. divizije, partizanima je uspjelo potisnuti čete ove divizije u područje oko crte: Kalinovik — Jeleč — Foča, a prema brzoglasnom izvješću ove divizije jednoj jačoj skupini partizana uspjelo se probiti između Jeleča i Foče prema sjeveru.4 O obostranim gubitcima u ovome prostoru od divizije nisu primljeni podatci.
3. Namjera: Nastavak podhvata »Šekovići« i pripreme za podhvat protiv neprijatelja u Srebrenici. Podrobnije iznieto u dnevnom izvješću od 12. o. m. Vlastiti gubitci: Kod Šekovića od 6.—12. o. m.: 4 ustaše, 1 domobran i 5 milicionera mrtvi, 7 ustaša, 9 domobrana i 4 milicionera ranjeni. Kod Srebrenice: dosada poznato 16 ustaša i 2 oružnika ranjeni. Neprijateljski: Za isto vrijeme u pođhvatu Šekovići: 75 mrtvih (prebrojano) i oko 100 ranjenih
(prema izjavama pučanstva). Plie-n: 1 strojopuška, 27 pušaka, 1620 naboja i 142 bombe.

II. 1.—4. Bez promjene.
III. Bez promjene.
Po nalogu zapovjednika
Glavar stožera, Glst. podpukovnik
(Zmavec)
(M. P.) Zmavec
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Ustaško-Domobranski ratni dokumenti:

Post Postao/la LEGIONARI »

BR. 223

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG SBORA
OD 14 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ BOSNI


III. DOMOBRANSKI SBOR TAJNO

Op. br. 2773/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 14. VI. 1943


I. 1.) Stanje popravljeno kod Srebrenice, budući je ista povraćena u naše ruke po našim snagama.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića:
Jedna partizanska bojna nalazi se u području sela Šeherdžik,Saj tavica i Rakinai Brda (4, 6 i 8 km. j. z. od Caparda). Topništvo iz Caparda tuklo je ovu partizansku bojnu. Skupina oko 200 partizana sa sjeverne strane spustila se u selo Šekoviće. U području s. Jasena (8 km. j. od Šekovića) i u dolini r. Drinjače sj. od Pobedarja (5 km. s. i. od Šekovića), naši razviđajući odjeli imali su sukobe sa manjim skupinama partim zana, koje su razpršili. Vlastitih gubitaka nije bilo, a kod neprijatelja: 2 mrtva i 3 zarobljena. Plien: 2 puške i 1 samokres.
b) Područje Srebrenice:
Prema izvješću I. zdruga iz Vlaisenice u 12.30 sati, dne 14. o. m. prie podne Srebrenica je povraćena od naših četa, koje su izvršile napadaj na neprijatelja iz smjera Bratunca. Neprijatelj je odstupio u smjeru Milica (17 km. s. z. od Srebrenice). Poduzete su mjere za njegov progon, a da ne bi odstupio prema jugu, zatvorena je crta: Sikira — Komić — Stublić (7—10—23 km. j. i. od Vlasenice). U Srebrenici neprijatelj je spalio zgradu kotarske oblasti,pošte i oružničku postaju. Gubitci zasada još nepoznati.
c) Područje Kalinovik — Jeleč — Foča:
Prema izvješću 369. divizije u prostoru oko Jeleča (12 km. i. od Kalinovika), dielovi divizije vode žestoke borbe sa partizanima. Tokom 12. o. m. neprijateljski gubitci iznosili su: 143 mrtva, 183 ranjena i 9 zarobljenih. Za vlastite gubitke divizija nije označila podatke. 300 vlastitih kotura palo je neprijatelju u ruke.
d) Područje Travnik — Turbe — Jajce:
Prema izvješću 373. hrv. divizije, dne 10. o. m. neprijatelj je napao jedan potjerni odjel kod Mudrika (9 km. s. z. od Turbeta,). Vlastiti gubitci: 2 dočastnika i 6 momaka mrtvi, 5 dočastnika i 10 momaka ranjenih, 1 častnik, 2 dočastnika i li momaka nestali, a kod neprijatelja nepoznato. Jedna bojna ove divizije imala je 12. o. m. jači sukob sa neprijateljem kod Krezluka (10 km. j. i. od Jajca). U borbi neprijatelj potisnut nakon jačih gubitaka, ali nepoznato koliko. Vlastiti gubitci: 2 častnika i 1 momak mrtvi, 11 dočastnika i momaka ranjeni. Dne 12. o. m. kod Karaule (6 km. s, z. od Turbeta) neprijatelj je napao jednu obkoparsku sat, koja je vršila popravku ceste Turbe — Jajce. Ova sat imala je osjetljive gubitke i to: 50 momaka mrtvih, 4 dočastnika i 15 momaka ranjenih i 9 momaka nestalih. Izgubljeno je dosta oružja i streljiva. Prema izjavama izbjeglih momaka, skupina neprijatelja koja je izvršila ove napadaje iznosila je navodno 2000 do 3000 partizana,2 koji su bili vrlo dobro naoružani. Neprijatelj je produžio pokret prema jugu. 3.) Namjera: Nastavak podhvata »Šekovići«, razviđanje i progon neprijatelja, koji je odstupio iz Srebrenice, osiguranje i spriečavanje prelaza partizanima sa juga prema sjeveru
preko crte: Pale — Sjetlina — Podgrab — Prača — Renovica — Rogatica. Vlastiti gubitci: 2 častnika, 2 dočastnika i 57 momaka mrtvih, 45 dočastnika i momaka ranjenih, 1 častnik, 2 dočastnika i 20 momaka nestalih (373. div).
Neprijateljski: Kod Šekovića 2 mrtva i 3 zarobljena, kod Srebrenice navodno 50 mrtvih i oko 150 ranjenih. Kod Jeleča: 143 mrtva, 183 ranjena i 9 zarobljenih.

II. 1.—4.) Bez promjene.
III. Bez promjene.
Zapovjednik, general
P Lukić
(M. P.) LukićBR. 224

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG SBORA
OD 15 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ BOSNI


III. DOMOBRANSKI SBOR TAJNO

" Op.br.2784/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 15. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Pojačana djelatnost partizana, osobito u prostoru Travnika, Jajca, Vlasenice, Srebrenice, Foče i Kalinovika.
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića:
U nastavku podhvata »Šekovići« borbrene skupine vršile su razviđanja na cielom prostoru Šekovića, ali nisu nigdje došle u dodir sa neprijateljem.
b) Područje Srebrenice:
Nakon što su naše snage 14. o. m. zauzele Srebrenicu, neprijatelj se manjim dielom iz Srebrenice povukao prema Milićima (17 km. s. z. od Srebrenice), a svojom glavninomprema Ljeskoviku (11 km. j. od Srebrenice), i u pod ručje sela Sućeska, Lipovac i Kutezero (5 km. j. z. od Srebrenice). Sa neprijateljem koji je izbačen iz Srebrenice, tokom 14. o. m. izgubljen je svaki dodir. Neprijatelj je navodno u pokretu prema Rogatici. Gubitci oko Srebre nice još nisu ustanovljeni.
c) Područje Han Pijeska:
Dne 14. o. m. oko 13.00 sati, jedna skupina partizana napala je iz zasjede na vlak kod Han Pijeska, u kome su bile ustaše, 2 ustaše mrtva i 4 ranjena. Neprijatelj sa mjesta napadaja izmakao.
d) Područje Travnika:
Prema izvješću konjaničke pukovnije Travnik, dne 14./15. o. m. u noći partizani su napali Travnik sa južne, sjeverne i zapadne strane. Napadaj odbijen bez gubitaka.
e) Područje Turbe — D. Vakuf:
Prema izvješću 373. hrv. div., neprijatelj koji je 12. o. m. izvršio napadaj na jednu obkoparsku sat ove divizije kod Karaule (6 km. s. z. od Turbeta) — (dnevno- izvješće od 14. o. m.), noću 12./13. o. m. prebacio se u područje sela Skakavci (10 km. i. od D. Vakufa). Jačina ove skupine procjenjuje se na 2000 partizana,2 koji navodno imaju namjeru da između D. Vakufa i Bugojna prieđu r. Vrbas u smjeru prema Blagaju.
f) Područje Kalinovik — Foča:
Prema izvješću naše posade iz Prače, jedna partizanska skupina dne 14. o. m. napala je i razpršila domdo sat u Jabuci (10 km. s. z. od Ustikoline). Razpršena sat povukla se u smjeru Ustikoline. Oko Jabuke čuje se topovska i baeačka vatra. Prema izvješću 369. hrv. divizije, u području oko Jeleča, dne 13. o. m. vođene su žestoke borbe sa neprijateljem.3 Vlastiti gubitci: 14 mrtvih, 31 ranjen i 2 nestala, a kod neprijatelja 105 mrtvih (prebrojeno) i 201 ranjen. Plien: 1 strojopuška i 3 puške. Prema brzoglasnom izvješću ove divizije, jedna skupina partizana prodrla je 14. o. m. u prostor između Kalinovika i Trnova. 3.) Namjera-, Nastavak podhvata »Šekovići«, razviđa nje u prostoru zap. i juž. od Srebrenice, osiguranje i spriečavanje prelaza partizanima sa juga prema sjeveru preko crte: Pale — Prača — Rogatica. Vlastiti gubitci: Kod Han Pijeska: 2 ustaše mrtva i 4 ranjena.Kod Jeleča: 14 mrtvih, 31 ranjen i 2nestala (369. divizija).Neprijateljski: 105 mrtvih (prebrojano), 201 ranjen.
II. 1.—4.) Bez promjene.III. Bez promjene.

Zapovjednik general
Lukić
(MP) P LukićBR. 225

IZVJEŠTAJ ZAPOVJEDNIŠTVA ŠESTE ORUŽNIČKE PUKOVNIJE
OD 15 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOV NA ZELENGORI


ZAPOVJEDNlCTVO TAJNO

6. ORUŽNIČKE PUKOVNIJE

J.S. Broj 1937/taj.
U Mostaru, dne 15. lipnja 1943.
Predmet: Akcija protiv partizana
u oblasti Gacko — Foča
1. — GLAVNOM ORUŽNIČKOMi ZAPOVJEDNIČTVU (Sigur.Odjel) ZAGREB
2. — ZAPOVJEDNIČTVU III. DOMOBRANSKOG SBORA(GLST) SARAJEVO
3. — ZAPOVJEDNIČTVU 6. PJEŠAČKE DIVIZIJE MOSTAR
4. — OPĆEM UPRAVNOM POVJERENlCTVU NDH. KOD VIŠEG ZAPOV. TALIJ. ORUŽANIH SNAGA »SLOVENIJADALMACIJA « (II ARMATA) SUŠAK
Glavnina partizanskih snaga nalazi se za sada u Zelengori (22 km j. z. od Foče) i sa tom skupinom vode se ogor čene borbe od strane njemačkih oružanih snaga. Njemačke oružane snage nalaze se na crti: Volujak —Lisina — Šipovica — Jabučke Stiene — Vratar (15—19 km j. i. i i. od Gackog) i u tom prostoru vrše akcije protiv parti zanskih skupina, koje nadiru iz Zelengore u smjeru Gackog. U ovim borbama učestvuju: njemačka dobrovoljačka SS-divizija »Prinz Eugen« i divizija »Brandenburg«. Povrh ostalog naoružanja učestvuje i njemačko zrakoplovstvo. Gubitaka ima na obje strane, ali se nema točnih podataka. Stožer zapovjedničtva njemačkih oružanih snaga za sada se nalazi u Aytovcu (4 km j.i. od Gackog). Odbjegli četni ci-talijanski Suborci nalaze se skriveni po šumama i za sada još ne poduzimaju nikakovu akciju.U planini Viduša (10 km z. od Bileće), nalazi se jedna skupina čet nika. Točna jačina i naoružanje nepoznato. Izgleda da ih Talijani obskrbljuju sa hranom. Ovu skupinu sačinjavaju odbjegli četnici sa područja kotareva Bileća i Gackog.

Dozapovjednik, pukovnik:
Muharem Aganović
(M. P.) Aganović
19. VI. 1943ZAPOVJEDNIČTVO
6. PJEŠAČKE DIVIZIJE


Broj 5413/taj.
U Mostaru, dne 20. VI-1943
Po uvidu u—SPISE. —U.Z. GLAVARA STOŽERA
satnik Stošić
Stošić
BR. 226

DNEVNI IZVJEŠTAJ TREĆEG DOMOBRANSKOG SBORA
OD 16 JUNA 1943 GOD. O BORBAMA PROTIV JEDINICA
NOV U ISTOČNOJ BOSNI


III. DOMOBRANSKI ZBOR TAJNO

Op. br. 2800/taj.
DNEVNO IZVJEŠĆE OD 16. VI. 1943
(Oznake po karti 1 : 100.000)
I. 1.) Stanje kao u dnevnom izvješću od 15. o. m.2
2.) Pojedinosti:
a) Područje Šekovića:
Prema izvješću 1. zdruga, u Šekovićima nalazi se oko 700 partizana,3 a na Rakinom Brdu (9 km. s. od Šekovića) oko 300 partizana, Razviđanjem borbenih skupina nije se došlo u dodir sa neprijateljem. Skupine nisu imale gubitaka.
b) Područje Srebrenica:
Prema naknadno -ustanovljenom, Srebrenicu je napala vojvođanska brigada i vlasenička skupina partizana. Do sada ustanovljeni vlastiti gubitci prilikom napadaja partizana na Srebrenicu iznose: 21 ustaša ranjen i 20 ustaša nestalo. Iz Srebrenice neprijatelj se većim dijelom povukao u j. z. smjeru prema Rogatici, sa navodnom namje rom da napadne Rogaticu. Jedan dio neprijatelja povukao se u s. Kutezero- — Lipovac — Sućeska — Žedanjsko (5—9 km. j. z. od Srebrenice). U područje ovih sela izbjeglo je pučanstvo izpred nasilja ustaškog nadporučnika Kurelca. Cijeni se da u području ovih sela imade naoružanih i nenaoružanih partizana zajedno sa izbjeglim žiteljima iz Srebrenice oko 3000 duša. Muslimansko "pučanstvo iz Srebrenice i Bratunca izbjeglo je prema Zvorniku. Prema izvješću I. zdruga, 14. o. m. nakon ulaska naših četa u Srebrenicu ustaški nadporučnik Kurelec sa podređenim poklao. oko 70 pravoslavnih žitelja, nekoliko- muslimana u Srebrenici, oko 70 pravoslavnih žitelja u selima Zaläzje i Vitlovcu (1 i 3 km, s. i. od Srebrenice). Među pučanstvom nastala panika i bježanje na sve strane. Ovaj slučaj je pogoršao političko stanje u ovom dielu Bosne. Zapovjedena žurna istraga i uhićenje krivaca.
c) Područje Han Pijeska:
Prema izvješću I. zdruga, dne 15. o. m. kod sela Džimrije (9 km j. j. i. od Han Pijeska) jedna ust. obhodnja ubila je 2 odmetnika i zaplienila 2 puške.
d) Područje Glamoč:
Prema izvješću V. zdruga, dne 15. o. m. u području s Halapić i Glavice (6 i 8 km s. z. od Glamoča) vodila se borba između četnika i partizana. Posljedak nepoznat. Kod s. Halapiić jedna ustaška izvidnica poslata iz smjera Gla moča sukobila se sa jednom partizanskom skupinom. Jedan ustaša mrtav, a kod neprijatelja 7 partizana mrtvih. '
e) Područje Kalinovik — Foča:
Prema izvješću 369. hrv. div., dne 14. o. m. u . prostoru 3—6 km s. od Jeleča (12 km i. od Kalinovika), divizija je vodila žestoku borbu sa partizanima. Vlastiti gubitci: 4 mrtva, 16 ranjenih i 1 nestao, a kod neprijatelja: 179 mrtvih (prebr.) i mnogo ranjenih.
f) Područje D. Vakuf:
Prema izvješću 373. hrv. div., potvrđuje se istinitost viesti o boravku partizanske skupine oko 2000 partizana u području s. Skakavci (10 km i. od Vakufa) — Dnevno izvješće 15 o. m. Ova skupina navodno je u pokretu prema s. Rastovu (20 km. j. od Travnika), nakon što je bila uzpješno tučena topničtvom.
3) Namjera: Nastavak podhvata »Šekovići«, razviđanje u prostoru Srebrenice, iztraga nad krivcima za događaje u Srebrenici, osiguranje i spriečavanje prelaza partizanima sa juga prema sjeveru preko crte: Pale — Prača — Rogatica i opreznost u prostoru oko Rogatice.
Vlastiti gubitci:
Kod Srebrenice: 21 ustaša ranjen i 20 ustaša nestalo. 1 mrtav. Kod Jeleča: 4 mrtva, 16 ranjenih i 1 nestao (369. div.). Neprijateljski: Kod Han Pijeska: 2 mrtva, kod Jeleča: 179 mrtvih i mnogo ranjenih. Kod Glamoča 7 mrtvih.
II. 1.— 4.) Bez promjene. III. Bez promjene.

Zapovjednik general
Lukić
P (M. P.)
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Odgovorite