Nove knjige

''Neka se osuši desnica moja Bože, ako zaboravim svoju svetu crkvu, svoj dom i narod..''

Moderator/ica: LEGIONARI

Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Franz Bach:
Povijest Otočke pukovnije
Suizdavaštvo Hrvatskog instituta za povijest i Katedre Čakavskog sabora pokrajine Gacke;


Iz predgovora:

Regija Gacka stoljećima se našla na udaru osmanlijskih osvajača. Najprije je strahoviti poraz hrvatske
viteške vojske 1493. godine na Krbavskom polju, dakle samo četrdesetak kilometara odavde, zapečatio
sudbinu Hrvatske Kraljevine, zatim je uslijedilo gotovo neprekidno stanje rata zbog kojeg je Otočac s
okolinom postao dijelom legendarne Hrvatsko-slavonske vojne krajine. Bila je to zasebna vojno-obrambena institucija Habsburške Monarhije protiv Osmanlijskoga Carstva koja se na svom vrhuncu protezala na
prostor dugačak 1.750 km, od Jadrana pa do Karpata. Otočka je pukovnija zajedno s Ličkom, Ogulinskom
i Slunjskom pukovnijom činila Karlovački generalat, koji je bio svojevrstan kamen temeljac cjelokupnoga
vojno-krajiškog sustava.Žitelji krajiških pukovnija su kao slobodni i naoružani seljaci doduše raspolagali
vlastitim zemljištem, ali zauzvrat su obavljali takoreći doživotnu vojnu službu za habsburške vladare. Kao
vrsni ratnici nisu ratovali samo protiv Turaka, nego protiv svih drugih neprijatelja Austrije po ratištima
diljem Europe, daleko od svojih domova. Jedan od tih krajiških sinova bio je i umirovljeni bojnik Franz Bach
koji je Otočkoj pukovniji, kraju koji mu je toliko prirastao srcu, iz velike privrženosti određene rođenjem i službom odlučio podići spomenik u obliku knjige. U znak zahvalnosti prema njemu, a vodeni sličnim osjećaj
ima prema svome kraju, odlučili smo objaviti prijevod njegove knjige na hrvatskome jeziku.

Prijevod knjige Franza Bacha Otočaner Regiments-Geschichte pokazao se zahtjevnijim nego što se to na prvi
mah činilo. Izdanje staro nešto više od stoljeća i pol (knjiga je tiskana 1854. u Karlovcu) ukazivalo je da
samim tim može biti određenih poteškoća, tekst na gotici je dodatno upozoravao, no da će sve skupa potrajati godinama nije se dalo naslutiti. Naime, ova knjiga je pred nekih petnaestak godina prevedena u Otočcu,
no na taj prijevod dana je rezerva povjesničara s Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba, ne radi stila prevođenja koliko radi određenih terminoloških nedosljednosti. Stoga se Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke poduhvatila sama pozabaviti tim prijevodom, krećući iz početka.


http://www.isp.hr/index.php?option=com_ ... &Itemid=31
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Autor: Grbić, Gordan
Naslov: Bojni brodovi (1900-1920)
Izdavač: Omnes, Zagreb
Godina izdanja: 2011.


Tijekom povijesti, razne civilizacije i države egzistirale su i kao pomorske sile. Štoviše, rijetke su jake
države koje nisu imale i jaku mornaricu. To je, naravno, uvjetovano i njihovim zemljopisnim položajem,
kao i slabom razvijenošću kopnenih komunikacija (Rimsko carstvo je rijetka iznimka).Mornarica je nužna
za razvoj i održavanje trgovine, prijevoz putnika i vojnika na udaljena područja, za osvajanje i čuvanje osvojenog. Krajem 19. stoljeća čuvena britanska maksima glasi: Tko vlada morima,vlada svijetom.Ratna mornarica tijekom vijekova doživljava stalni razvoj u pogledu brodskog pogona a pogotovo u naoružanju i
općoj konstrukciji brodova.

http://www.antikvarijat-studio.hr/shop/ ... s_id=96709
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Tisak NDH o svjetskim ratnim zbivanjima 1941 - 1945.

Knjiga je nastala većim dijelom na osnovi doktorske disertacije "Politika i novine: Saveznici i tisak NDH od Staljingradske bitke do pada Berlina", što ju je autor obranio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2009. godine. Time je zaokružio svoje istraživačke napore započete temom magistarskog rada "Tisak NDH o svjetskim ratnim zbivanjima 1941. – 1945.", a nastavljene s nekoliko izvornih znanstvenih radova objavljenih
u Časopisu za suvremenu povijest, Radovima Zavoda za hrvatsku povijest i Zborniku Visoke škole za poslovanje
i upravljanje, s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić" iz Zaprešića. U tematskom smislu riječ je o obradi ratne i političke promidžbe ustaških vlasti kao i načina upravljanja i kontrole medija u NDH, posebice dnevnih i periodičnih novinskih izdanja. Posebno je zanimljiva autorova analiza pisanja tiska NDH o Saveznicima od Staljngradske do pada Berlina 1942.–1945.


http://www.superknjizara.hr/index.php?p ... jiga=44098
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Izašla je nova knjiga dr. sc. Tomislava Markusa: Bogoslav Šulek (1816. - 1895.) i njegovo doba
Knjiga je izašla u izdanju Hrvatskog instituta za povijest, Biblioteke Hrvatska povjesnica.

Može se kupiti po cijeni od 50,00 kuna, u Hrvatskom institutu za povijest, Opatička 10,
Zagreb ili naručiti telefonski na broj: 01/4851-721

http://www.isp.hr/index.php?Itemid=31&i ... &task=view


Iz predgovora:

Poput mnogih drugih ljudi u XIX. stoljeću Bogoslav Šulek bio je izrazito svestran čovjek. Djelovao je prije afirmacije uske specijalizacije kao jedino «legitimnog» načina znanstvenog istraživanja. Pisao je o mnogim stvarima, od politike do botanike, od fizike i kemije do šumarstva, koje danas izgledaju bez međusobne veze. Smatram da je je uska specijalizacija učinila puno više štete nego koristi i da pravo znanstveno istraživanje treba biti interdisciplinarno, ne samo unutar humanističkih područja, već i uz njihovo povezivanje s naturalističkim - posebno biološkim i ekološkim - disciplinama. No, danas je jednostavno nemoguće ostvariti svestranost kakva je još bila moguća u XIX. stoljeću, posebno ako se želi izbjeći površnost i dilentatizam.
Stoga je i ova monografija nejednaka u obradi pojedinih tema. Detaljnije su analizirana ona područja Šulekove djelatnosti s kojima je autor, po svojem obrazovanju odnosno povijesnim istraživanjima, familijarniji. To se, ponajprije, odnosi na Šulekovu političku djelatnost, odnosno njegove političke članke u novinskoj periodici. Detaljnije su obrađena i njegova sociološka shvaćanja, kao i tumačenja novih prirodo-znanstvenih teorija, posebno teorije evolucije. Kod nekih drugih tema, poput jezika ili botanike, morao sam se više oslanjati na literaturu. Svakako, i ovdje sam nastojao uzeti u obzir izvorne Šulekove stavove. Iz istog razloga kritičke su primjedbe navedene kod onih područja, kod kojih se osjećam kompetentnim da ih iznesem. Obrnuto su postu
pali profesionalni filolozi i povjesničari lingvističkih teorija, poput Zlatka Vincea, Igora Gostla, Ljudevita Jonk
ea i drugih, koji su stavljali naglasak na Šulekovu lingvističku i leksikografsku djelatnost. O tom aspektu Šulekove djelatnosti govori detaljno i zbornik radova, koji je, povodom stogodišnjice smrti, izdala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 1998. godine. Općenito se može reći da je o Šulekovim političkim i sociološkim shvaćanjima znatno manje pisano u stručnoj literaturi, nego o njegovim znanstvenim radovima. To je olakotna okolnost, jer je u ovoj knjizi stavljen naglasak na ostalu Šulekovu djelatnost.

U historiografskim monografijama često se piše prvo poglavlje s pregledom dotadašnje literature. Ovdje se od toga odustalo, jer se o Šuleku, kao jedinom predmetu istraživanja, pisalo vrlo malo: dvije veće rasprave, jedan zbornik članaka nekoliko manjih i već starijih članaka, te nekoliko knjiga u kojima ga se češće spominje. U velikoj većini slučajeva to se, kako je rečeno, odnosi na Šulekovu leksikografsku i filološku djelatnost. Ta su djela navedena u bilješkama uz tekst u kojima se obrađuju pojedina područja Šulekovog djelovanja. Odustalo se, također, i od uvrštavanja pojedinih dokumenata kao priloga. Ti će dokumenti biti uvršteni u posebnu knjigu pod naslovom «Bogoslav Šulek: Izabrani dokumenti«.

Tomislav Markus

Bogoslav Šulek je autor i Hrvatsko-Ugarskog ustava kojeg u pdf-u možete preuzeti na poveznici:

http://www.google.hr/books?id=6HIVAAAAY ... &q&f=false
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Knjiga od: Ivo Butković Nije sramota bilo biti Ustaša ali je peh!
Nalazi se u Osjeku u digitalnom izdanju!
Ima li itko iz Osjeka da skine i ovdje postavi u pdf-u ovu knjigu:http://www.blog.hr/print/id/1626200792/ ... e-peh.html
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Križari - gerila u Hrvatskoj 1945 - 1950

Iz tiska je upravo izašla nova knjiga Križari: gerila u Hrvatskoj 1945.-1950. dr. Zdenka Radelića s Hrvat
skog instituta za povijest, koji je sa zagrebačkom Alfom i njezin izdavač. Riječ je o knjizi koja na temelju povijesnih izvora obrađuje razdoblje odmah nakon rata, o čemu Radelić piše u predgovoru: "Nakon što je Komunistička partija Jugoslavije završetkom Drugog svjetskog rata uspješno privela kraju oslobodilački i građanski rat, stvorivši sve temeljne pretpostavke za konačno i potpuno preuzimanje vlasti, suočila se s
tri jaka protivnika: Hrvatskom seljačkom strankom, najvećom i najutjecajnijom hrvatskom političkom stra
nkom, Katoličkom crkvom, koju je doživljavala kao mogući centar okupljanja svih oporbenih političkih snaga
i kao najjačeg ideološkog protivnika, i gerilom koja je djelovala pod imenom križari. Obračunu komunista s HSS-om i Katoličkom crkvom u Hrvata povjesničari su posvetili nekoliko radova, ali se križarima uglavnom
nisu bavili. Ova knjiga prvo je opsežnije historiografsko djelo o toj problematici. Prvo izdanje ove knjige rasprodano je i to je glavni razlog nastanka drugog izdanja, tek neznatno dopunjenog i uz nekoliko ispravaka,
a nešto veće intervencije očituju se u izmjeni strukture teksta."


http://www.verbum.hr/knjige/krizari:-ge ... -1950-322/
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

" Što smo mu učinili"!

Knjiga o generalu Gotovini i presudi haaškog suda njemu i generalu Markaču iz pera novinara Nenada
Ivankovića.„Javno govorenje neistine, izmotavanje i nastojanje da se ljude prevede žedne preko vode,
nije nikakva umješnost, nego stil političara koji iza sebe ostavljaju moralnu pustoš, dezorijentiranu naciju,
društvo problematičnih vrijednosti i uništene institucije. Ova je knjiga dobrim dijelom i registracija te i
takve političke prijetvornosti, laganja i nemorala, pokušaja da se savjest ostavi pokoljenjima, a za sebe
prigrabi sadašnjost. Ne zato što bi autor bio toliko naivan da vjeruje kako će to nekoga osobito dirnuti,
nego zato da ostane nekakav trag o tome. Rekoh već, u ovoj hrvatskoj priči nema posve nevinih. I zato
ovaj tekst želi ugledati svjetlo dana u trenucima kada će se sasvim sigurno ponoviti već toliko puta viđena licemjerna predstava: zgražanje nad onim čemu smo sami kumovali.”

http://www.profil.hr/knjiga/sto-smo-mu-ucinili/35780/
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Izašla nova knjiga dr. sc. Jakše Raguža: Ohrabri se, narode moj!

Ohrabri se, narode moj! Djelovanje biskupa dubrovačkog mons. dr. Želimira Puljića u razdoblju pada
komunizma i Domovinskog rata (1990. - 1993.)


"Pregledajte sadržaj izdanja" Iz recenzija
Dr. sc. Ivica Prlender

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuDjelo pripada kategoriji, kod nas nedovoljno obrađivanje teme Katoličke Crkve u Domovinskom ratu,
i vrijedan je prilog i za buduća istraživanja kako povjesnice Domovinskoga rata na dubrovačkoj mikro
razini, tako i opće hrvatskoj - državnoj razini, kao i problematike povjesnice diplomatskih aktivnosti
u prvom periodu Domovinskoga rata, posebice onome vezanom uz međunarodno priznanje Republike
Hrvatske. Uprkos naslovu, djelo obuhvaća mnogo širu tematiku od samoga djelovanja mons. dr. Želimira
Puljića, jer se kroz njegovo djelovanje kao duhovnoga poglavara južne Hrvatske zrcali cjelokupna povijesna događajnica Dubrovačke biskupije u tom periodu. Pri tome treba imati u vidu da rukopis u nekim svojim dijelovima, npr. u poglavlju Apeli i korespodencija, uvelike nadilazi i lokalnu razinu. Pojedini tekstovi,
sada po prvi put izneseni u javnost, zacijelo će izazvati veliki interes i reakcije, kako svećenstva, tako i
šire čitalačke publike i na dubrovačkoj i na općehrvatskoj razini. Rezime četiriju središnjih cjelina jest da
je autor izborom izvora i njihovim strukturalnim rasporedom dao odličnu sliku djelovanja mons. dr. Želimira Puljića u prve četiri godine njegove službe u Dubrovačkoj biskupiji. Također autor je istodobno dao odličan
prikaz povjesnice Dubrovačke biskupije u periodu uspostave demokratskoga, višestranačkog sustava, te u periodima velikosrpske agresije i postratnoga življenja.

Glede Priloga suvremenika oni svojom toplinom i iskrenošću vrlo dobro nadopunjuju tekst, napose u uspo
redbi s ponekad suhoparnim jezikom arhivskih izvora. Treba također razumjeti da je Ohrabri se, narode
moj! dio jedne šire, skoro dva tisućljeća duge povjesnice Crkve na ovim prostorima. Jer u dostojanstve
nom, nesagledivom nam procesijunu dubrovačkih biskupa i nadbiskupa, što od epidaurske starine - nadvladavajući Vrijeme - stremi Sudu, uspostavlja se dosadašnjim petnaestostoljetnim strpljivim hodom
čvrsta nit najdugovječnije institucije Grada. U tu svečanu ophodnju, koja ne treba povratka, providnošću
su utkani i odlučni koraci biskupa Želimira, i to u dobu kada rat nije izdaleka gledao - rat poguba ljudske
naravi. Oni su svojom ritmiziranom postojanošću razgonili strepnje i kolebanja, vraćali nas zajedništvu,
Nadom utirali pute Slobodi, daru u kom sva blaga višnji nam Bog je do.
 

Dr. sc. Jure Krišto
Hrvatski institut za povijest, ZagrebIako ovo nije prvi pokušaj osvjetljavanja djelovanja jednoga biskupa u vrijeme hrvatskoga obrambenog
rata i položaja njegove biskupije u ratu, to je zasigurno prvi povijesni osvrt na Dubrovačku biskupiju u Domovinskom ratu i na njezina biskupa mons. Želimira Puljića. Biskup je zasigurno u središtu autorova zanimanja, ali se kroz njegovo djelovanje duhovnoga pastira zrcali sve ono što se događalo u Dubrovačkoj biskupiji u tom razdoblju. Iznošenjem na svjetlo dana nekih do sada nepoznatih dokumenata, autor nad
ilazi lokalnu razinu i njegov tekst postaje zanimljiv na općehrvatskoj razini. U djelu su izneseni razni bis
kupski akti, propovijedi, pisma, apeli, osobna svjedočanstva, ali i novinski i radijski intervjui, što pomaže
ne samo portretiranju biskupa jedne rubne biskupije, nego i sagledavanju društvenih previranja s početka devedesetih godina 20. stoljeća u ovom dijelu svijeta. U tom smislu ovo će djelo biti bitno za izradbu povj
snice Katoličke Crkve u Hrvata u razdoblju pada komunizma, Domovinskoga rata i nastanaka neovisne hrva
tske države. Na koncu odlazak mons. Puljića iz Dubrovnika u Zadar na službu nadbiskupa prikladna je prilika
za oslikavanje njegova djelovanja u tim teškim i prijelomnim vremenima ne samo za Dubrovačku Crkvu,
nego i za Hrvatsku.

S obzirom na sve navedeno, djelo Ohrabri se, narode moj! - djelovanje biskupa dubrovačkog mons. dr.
Želimira Puljića u razdoblju pada komunizma i Domovinskoga rata 1990. - 1993. jest osebujno djelo koje
će ostaviti traga u hrvatskoj historiografiji.


http://www.isp.hr/index.php?option=com_ ... &Itemid=31
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Kako živi narod - Rudolf Bićanić

Knjiga je prvi put objavljena 1936. godine, a predstavlja pionirsko djelo, antologijske vrijednosti s područja
ruralne sociologije. Tekst prvotnog izdanja pretiskan je u cjelosti vjerno i bez intervencija uz dodatak fotodokumentacije, snimaka kojima je Rudolf Bićanić osobno bilježio detalje iz života hrvatskog seljaštva
prilikom svojih studijskih putovanja. Knjiga ispituje sociološke aspekte kvalitete života u Hrvatskom zagorju, Gorskom kotaru, Lici i Dalmaciji, među planinskim stočarima u Primorju i Bosni, Dalmatinskoj zagori, na otoku Braču, u području Neretve, Posavine itd., a sadrži i bibliografiju Bićanićevih radova objavljenih do 1996. godine.


http://www.profil.hr/knjiga/kako-zivi-narod/3232/
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Križni put i 20. godina robije - Jure Zovko:

Zarobljenički i križni put časnika HOS-a Jure Zovka, rođena 1920. u Uzarićima u Hercegovini, išao je
smjerom: Loibaško polje – Bleiburg – Dravograd – Slovenjgradec – Celje –Zidani Most – Samobor – Sisak
– Moslavina – Lipik – Pakrac – Daruvar – Bjelovar – Osijek – Vinkovci – Beograd –Kraljevo – Novi Pazar
– Užička Požega –Užice – Kremna – Užice – Zlatibor – Užice, izložen svim stradanjima, iscrpljivanjima i
opasnostima. Iz Užica je otpušten 26. listopada 1945. Međutim, njegov je križni put nastavljen, posebno
godine 1961., kada je uhićen i u montiranom procesu nedužan osuđen na smrt, pa na dvadeset godina
strogoga zatvora, koji je u potpunosti izdržao.

http://www.profil.hr/knjiga/krizni-put- ... ije/24812/
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Vjekoslav Lasić -Barešić

Obrambeni Domovinski rat gledan s hrvatske strane je najpravedniji i najsvetiji, a gledan sa strane
srpskog agresora je najprljaviji u hrvatskoj povijesti. Čudno da ovaj rat nije službeno (najvjerojatnije
nije smio!) iznjedrio nijednog hrvatskog heroja, viteza, legendu. Svi su ratovi imali svoje vojskovođe,
ljude koji su zbog svojih borbenih vještina zaslužili da ih zovemo herojima, vitezovima.

Knjiga govori o čovjeku koji je u svome burnome životu (neka se ne zaboravi da je još kao maloljetnik organizirao domoljubne akcije!) dao sve od sebe da bi Hrvati izborili svoju državu. Miro Barešić je bio
opsjednut idejom slobodne Hrvatske. Ideja slobodne države bila je za njega iznad svih ideologija i sustava.
Bio je uvjeren da Hrvati kao narod ne mogu opstati bez države.

1969. Miro napušta svoju Hrvatsku koja je bila u okovima megalomanskoga Beograda, opsjednutoga
idejom Velike Srbije. Odlazi u tuđi, slobodni svijet sa željom da tom svijetu kaže istinu o svojoj Hrvatskoj,
da ga upozori da Hrvati kao i svi drugi narodi imaju neotuđivo i nezastarivo pravo na svoju samostojnost, neovisnost, da budu svoji na svome. Bog je svakoga čovjeka i svaki narod „za slobodu stvorio i na slobodu pozvao" (usp. sv. Pavao, Poslanica Galaćanima 5).Što je sve činila UDBA u slobodnoj Švedskoj, da bi zaus
tavila domoljubni rad Hrvata za slobodu svoje porobljene Domovine? Kakve je sve muke podnio Miro u šve
dskim zatvorima samo zato jer je bio Hrvat? Autori knjige argumentirano odgovaraju na ova pitanja. Kako
je Miro sazrijevao u svojoj vjeri? Kako se on kao hrvatski uznik zbog svoga korektnoga ponašanja pretvorio
u odgojitelja drugih zatvorenika, postao za njih autoritet? S kim se družio? Tko su bili njegovi suradnici?
Koji je bio njegov životni san? Za čim je čeznuo? Na sva ova pitanja naći će čitatelj odgovore potkrijepljene dokazima, živim svjedocima, pisanima dokumentima i dokumentima u slici.

http://www.verbum.hr/knjige/baresic-1926/
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

HANAO - Hrvatska nacionalna omladina - Željko Karaula.

Autor će u ovoj knjizi prikazati genezu nastanka, aktivnost i razvitak dviju organizacija Hrvatske nacionalne (narodne) omladine (HANAO) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u prvoj polovici dvadesetih godina prošloga stoljeća. Radi se o akademskom HANAO-u i građanskom HANAO-u (u nastavku HANAO). Studija se uglavnom orijentira objasniti djelovanje i ideologiju druge organizacije čija je širina djelovanja među hrvatskom mladeži, politička pozadina koja je stajala iza nje (Hrvatski blok) i njezin utjecaj na hrvatsku omladinu na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine bila daleko značajnija od akademskog HANAO-a, koji je uglavnom bio zatvoren u uske prostore Zagrebačkog sveučilišta, te se obraćala samo studentima. Osnivanje obiju organizacija dogodilo se u vrijeme koncentracije hrvatskih stranaka u oporbeni Hrvatski blok (1921-1922), odnosno nakon donošenja Vidovdanskog ustava kojim je proklamirano centralističko uređenje južnoslavenske države. Tijekom njihova djelovanja obje organizacije su pokazale različite pristupe borbi protiv centralističkog uređenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Njihovi ideološki programi, posebno o hrvatskom nacionalnom pitanju, u jednom su razdoblju bili potpuno različiti. Obje organizacije su u svom djelovanju pokazivale izravnu ili neizravnu vezanost uz neke od programa hrvatskih političkih stranaka koje su djelovale na političkoj pozornici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Razdoblje od 1921. do 1925. godine bilo je vrijeme intenzivnog osnivanja i djelovanja nacionalističkih udruženja mladih te sličnih organizacija. Među njima je bilo mnogo onih s hrvatskim predznakom koje su nastajale na području Hrvatske i Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine. Središnje mjesto u ideologiji svih tih organizacija i pokreta zauzimao je nacionalizam, koji je, uostalom, bio dominantno načelo većine ideologija u tom razdoblju. Osim u neriješenim nacionalnim pitanjima uzrok toga treba tražiti i u društveno-ekonomskim prilikama, jer je država bila nerazvijena, agrarna, s industrijom u začetku i društvom čiju je većinu činilo patrijarhalno seljaštvo. U takvom društvu nacionalizam je postao, između ostaloga, neka vrst ventila za reguliranje nagomilanih nacionalnih i socijalnih problema. Bile su to početne godine nove države Kraljevine SHS, kada su se manifestirale sve nacionalne podjele koje su razdvajale narode koji su je stvorili. Težnja velikosrpskih i integralno jugoslavenskih vladajućih struktura da preuzmu odlučujući položaj i utjecaj u državi te uspostave svoju hegemoniju prisilila je nesrpske narode, posebno Hrvate, na samoorganiziranje i stvaranje različitih hrvatskih organizacija svih profila koje nastoje očuvati hrvatski nacionalni identitet, kulturu i običaje.

Sve je to rađeno s ciljem samoobrane od nasilja i terora novostvorenog režima, njegove politike centralizma i integralnog jugoslavenstva, po kojemu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca postoji samo jedan jugoslavenski narod sa svoja “tri plemena: Srbi, Hrvati i Slovenci”. Iza jugoslavenskog imena skrivali su se dijelom velikosrpski ciljevi srpskih političkih krugova da Kraljevina SHS “naša velika i najveća Srbija”,postane samo srpska država. Iskustvo hrvatskog naroda u prvim godinama Kraljevine SHS, centraliziranoj državi pod srpskom hegemonijom koja se s vremenom pretvorila i u monarhističku diktaturu, izazivalo je gorčinu i težnju za promjenom. Te tendencije su se posebno javljale kod hrvatske mladeži. Prema HANAO-u nesposobnost je hrvatskih političkih vođa da s vremenom učinkovito riješe “hrvatsko pitanje” u Kraljevini SHS mirnim i demokratskim sredstvima dovela do jačanja ekstremnih metoda unutar redova hrvatske mladeži. Zbog toga je to razdoblje obilovalo žestokim političkim, vjerskim i nacionalnim sukobima, što se nastavilo i u idućem razdoblju pod drugačijim unutrašnjim i vanjskim okolnostima.

Ova studija istražuje rad i djelovanje dviju hrvatskih omladinskih nacionalnih organizacija, njihove političke ideologije, odnose prema drugim narodima u Kraljevini SHS, prema vladajućem režimu, te dakako stupanj ovisnosti o političkoj praksi hrvatskih političkih stranaka koje su bile inicijatori i financijeri tih omladinskih organizacija. Studija nastoji, između ostaloga, pokušati odgovoriti na pitanja o razvoju omladinskoga političkog pokreta i života u Kraljevini SHS, te da se kroz određene činjenice, koje će biti iznesene u radu, pokuša odgovoriti i na složenija pitanja političke pragmatike i prakse njihova djelovanja, koliko to bude moguće temeljem dostupnih izvora.

Oko djelovanja HANAO-a u ovoj se studiji postavljaju, između ostaloga, i neka temeljna pitanja. Primjerice, do kojeg stupnja je praksa nasilja (terora) koje je provodio HANAO bila normalna reakcija u tim prilikama? Kako je pojava nasilnih sukoba sagledana i tretirana među osobama koje nisu bile članovi tih grupa? Da li je pribjegavanje nasilju bilo povremeno ili je ono bilo strateška orijentacija HANAO-a? Također, veza između organizacija mladih i političkih stranaka čini se kompleksnom i zaslužuje iscrpnije istraživanje. Do kojeg stupnja su političke stranke sudjelovale u politici i praksi organizacija HANAO-a? Koliko autonomije su grupe mladih imale u odnosu na svoje “matične” stranke? Postoji zanimljiva mješavina retorike i prakse u ideologiji HANAO-a vezana za rani fašistički pokret u Mussolinijevoj Italiji. Kako je fašizam bio percipiran u hrvatskim organizacijama mladih i kako su percepcije fašizma igrale ulogu u odnosima između organizacija mladih i u odnosima koje su imale s političkim strankama? Veći dio logičke podloge za osnivanje grupa temelji se na idejama predstavljanja. Do kojeg je stupnja HANAO bio, ili uspio biti, reprezentativan među hrvatskom mladeži? Na ta i druga pitanja ćemo pokušati odgovoriti ovom studijom.

Činjenica da su u istom razdoblju (1921-1925) osnovane i djelovale dvije organizacije Hrvatske nacionalne omladine s različitim programatskim i ideološkim ciljevima, pretežno vezane za različite stranačke grupacije, što je uvjetovalo i njihov način rada, slabo je poznata. Ta činjenica jasno govori o određenoj podvojenosti hrvatske intelektualne i političke elite, a time i mladeži po pitanju rješavanja hrvatskog pitanja i vizije novostvorene jugoslavenske države u prvom razdoblju njezina postojanja. Zato je ovom radu prvenstveno cilj pokazati ideološku strukturu dviju organizacija HANAO-a, posebno prema hrvatskom nacionalnom pitanju, razloge njihova osnivanja te tijek njihovog političkog djelovanja na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Kako bi se izbjegli nesporazumi vezani uz imena obiju organizacija, u ovoj će se knjizi za organizaciju koja je osnovana na Zagrebačkom sveučilištu 1921. godine koristiti ime akademski HANAO, dok će ona osnovana u Vukovaru 1922. godine biti nazvana samo HANAO.
_________________________

Za potpuno razumijevanje djelovanja HANAO-a nužno je poznavati prilike, odnosno društvene i političke okolnosti koje su vladale u Kraljevini SHS i koje su utjecale na njegovo osnivanje. Kako bi se shvatilo i ispravno ocijenilo njegovo djelovanje, valja imati uvid u sredinu u kojoj su živjeli i u ideje kojima su se zanosili članovi HANAO-a. Tko nije upoznat s društvenim, ekonomskim i političkim prilikama u prvim godinama Kraljevine SHS (1918-1925) i sa stanjem u hrvatskim studentskim krugovima i organizacijama mladih tog vremena, taj ne može shvatiti i razumjeti zašto su članovi HANAO-a pribjegli nasilju i teroriziranju svojih protivnika i zašto su se tako ogorčeno suprotstavljali beogradskom centralističkom režimu. Djelovanje Hrvatske nacionalne omladine u razdoblju od 1921. do 1925. godine pokušali smo objasniti tako što smo ga sagledali iz nekoliko kutova koji su u dosadašnjoj hrvatskoj historiografiji zanemareni. Prvo, iz kuta njegova glavnog zadatka – obrane hrvatskog naroda od terora i represije državnih organa i njihovih organizacija pomoću istih nasilnih sredstava. Na drugom je mjestu samo djelovanje HANAO-a kao proizvoda ovisnosti o političkom trenutku i djelovanju hrvatskih političkih stranaka. Nema dvojbe da je pojava dviju organizacija Hrvatske nacionalne omladine na političkoj pozornici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca rezultat burnih i složenih političkih procesa koji su potresali tu državu od prvih dana njezina utemeljenja.

U ubrzanom procesu centralizacije i unitarizacije koji je provodila vladajuća (veliko)srpska politička elita, Hrvatska je brzo gubila i ograničenu političku autonomiju kakva je postojala pod Austro-Ugarskom Monarhijom (Zemaljska vlada u Zagrebu, Hrvatski sabor). Raznim zakonskim i nezakonskim sredstvima Hrvatska je razbijena kao politička, gospodarska i teritorijalna cjelina te je izgubila pravo isticati svoju nacionalnu posebnost. U novoj su se državi pojavile različite represije i teror protiv onih koji su iskazivali protivljenje tim procesima ili su izražavali nezadovoljstvo. Cilj takve politike bio je zadržati premoć Srbije i srpskog naroda nad ostalim narodima nove države, pri čemu su u “ime narodnog jedinstva” žandarmeriji i vojsci dane otvorene ruke u obračunu s protivnicima novog poretka. Srpske političke stranke, u pokušaju rješavanja “hrvatskog pitanja”, osnivaju Orjunu (Demokratska stranka) i SRNAO (Naroda radikalna stranka) koje svojom propagandom žele oslabiti i podijeliti hrvatski narod, a raznim nasilnim, terorističkim sredstvima i atentatima nastoje omesti hrvatske stranke i pojedince u njihovu legalnom političkom djelovanju.

U takvim uvjetima u Hrvatskoj nastaju dvije Hrvatske nacionalne omladine (HANAO) koje postaju izravni odgovori na teror i nasilje režima te na pokušaje stvaranja “velikog jugoslavenskog naroda”. Prva organizacija, akademski HANAO, nastaje na Zagrebačkom sveučilištu 1921. godine pod patronatom Hrvatske zajednice (HZ), a u prvom, kraćem, razdoblju svog djelovanja podržava unitaristički program te stranke. U svom je radu akademski HANAO težište postavio na kulturna i socijalna pitanja, zalažući se za prosvjećenje puka te njegovanje i širenje hrvatske misli i ideja u narodu. U svojim je aktivnostima bio ograničen unutar Zagrebačkog sveučilišta te je vrlo rijetko pokušavao djelovati na drugim područjima.

Druga organizacija Hrvatske nacionalne omladine nastaje na turbulentnom području vukovarskog kotara i Srijemske županije gdje je represija režima, koji je to područje smatrao dijelom zamišljene “Velike Srbije”, bila jača i dugotrajnija. Osnovan pod okriljem Hrvatskog bloka u Vukovaru 1922. godine HANAO se brzo proširio u ostale dijelove Hrvatske i Bosne i Hercegovine te je pokrenuo mnoge obračune s režimom i njegovom politikom, služeći se istim terorističkim sredstvima i držeći se slogana “oko za oko, zub za zub”. Smatrajući osnivanje nove države “političkom i državničkom katastrofom”, HANAO je izvodio atentate na pristaše Orjune i SRNAO-a, službenike vlasti i “narodne izdajice”, služeći se olovnim palicama i revolverima, napadao je i redakcije njihovih novina te se sukobljavao sa žandarmerijom i pripadnicima kraljevske vojske na ulicama mnogih hrvatskih gradova.

HANAO je u sebi objedinjavao dio hrvatske mladeži te je, nema nikakve dvojbe, organiziranjem raznih skupova, priredbi i proslava u nacionalnom hrvatskom duhu pridonosio njezinu zajedništvu. Međutim, dok je u početku pokušavao djelovati miroljubivo, pružajući otpor nositeljima režima i organizacijama koje su režim podržavale kroz novinske natpise i rezolucije, s vremenom se njegova politika znatno radikalizirala. Isprovociran terorom režima i Orjune, HANAO se počinje koristiti identičnim terorističkim metodama te se pretvara u klasičnu borbenu ilegalnu organizaciju koja najavljuje “borbu do kraja”. Ipak treba spomenuti da pribjegavanje nasilju nije bilo strateška orijentacija HANAO-a sve do sredine 1923. godine (zbog slabe strukture, nemonolitnog vodstva i utjecaja HRSS-a). Otpor HANAO-a prema režimu i Orjuni bio je značajniji na onim područjima gdje je teror režima bio okrutniji i jači te je pribjegavanje nasilju bilo povremenog, a ne stalnog karaktera. Poseban je slučaj grad Zagreb gdje je HANAO bio najjači i gdje je bilo sjedište te organizacije. Snaga HANAO-a u Zagrebu dovela je lokalnu Orjunu do raspada krajem 1923. Na drugim je područjima HANAO imao širu podršku hrvatskog puka (primjer Osijeka) koji je smatrao da je nasilan odgovor hrvatske mladeži na nasilne postupke režima prihvatljiv, jer se jedino na taj način može pokazati hrvatsko suprotstavljanje politici Beograda.

U svojoj se ideologiji HANAO uvelike oslanjao na pravaški “mladohrvatski pokret”, koji se razvio na prijelazu stoljeća, a svoje je nadahnuće i dužnost vidio u “žrtvi Zrinskih i Frankopana”. Okupljajući hrvatsku mladež na raznim proslavama, jačao je hrvatski duh u narodu. Nema sumnje da je terorističko djelovanje HANAO-a poslužilo i hrvatskim političkim strankama kao sredstvo pritiska na režim, ali i kao način obračuna s nelojalnim strankama, odnosno onima koji ne idu zajedno u “hrvatski front” protiv Beograda. Iako se nikada nije pretvorio u čvrstu, povezanu organizaciju s određenim pravilima, stegom i usmjerenim načinom djelovanja, HANAO je kod dijela hrvatske mladeži postao primjeren način odgovora na nasilja režima, uživajući u nekim hrvatskim krajevima i vrlo široku narodnu podršku. U svom je djelovanju HANAO ispoljavao i značajnu razinu antisemitizma, jer su se na njegovoj meti često nalazili i pripadnici židovskog naroda koje je optuživao za “gospodarsko i financijsko izrabljivanje” Hrvatske i proglašavao ih “slugama Beograda”, pri čemu nisu bili isključeni ni fizički napadi na Židove.

Sve više padajući u radikalizam, preuzimajući i elemente protofašističke ideologije, HANAO se počeo postupno približavati Hrvatskoj stranci prava koja se zalagala za osnivanje samostalne hrvatske države i rušenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Hrvatska republikanska seljačka stranka Stjepana Radića, koja je u tom trenutku bila najjača hrvatska stranka, u svom se proglasu stoga odrekla HANAO-a, uskraćujući mu svaku financijsku potporu i zabranjujući dolazak njegovim članovima u mnoga sela. To je samo ubrzalo proces rasipanja u redovima HANAO-a i dovelo do potpunog nestanka te organizacije krajem 1925. godine (iako su neke podružnice HANAO-a prešle pod okrilje Hrvatske stranke prava i nastavile svoje terorističko djelovanje). Nakon što ga je napustio HRSS, HANAO je ostao bez ikakve perspektive daljnjeg razvoja i borbe u nekoj mogućoj drugoj etapi, bez vizije metoda borbe i snaga koje bi trebale voditi tu borbu; nastao je potpuni mrak. Događaji koji su uslijedili nakon Radićeva priznanja Vidovdanskog ustava i dinastije Karađorđevića 1925. godine te novonastale političke okolnosti srušili su san Hrvatske nacionalne omladine – san o samostalnoj hrvatskoj državi.

(Izvadak iz knjige Željka Karaule, “HANAO-Hrvatska nacionalna omladina. Teroristička organizacija mladih u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1921.-1925.”, nedavno objavljena u izdanju Naklade BREZA iz Zagreba)
http://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-1024 ... a-omladina
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Knjiga od: Željka Ivanjeka o Staljingradskoj bitci Hrvatske 369 ojačane pješačke pukovnije.
Staljingrad.

http://www.dnevno.hr/vijesti/kultura/st ... 28345.html

http://www.mvinfo.hr/najnovije-knjige-o ... ?ppar=7038

ZDS
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Nikola Anić
Hitlerov Wehrmacht u Hrvatskoj Od travnja 1941. do svibnja 1945.

Nekoliko hrvatskih divizija je bilo u sastavu Wehrmachta. Nosili su njemačke uniforme, ali su na rukavima
imali hrvatske šahovnice. Bile su to: 369. Kroatische Teufel division (369. hrvatska ˝Vražja˝ divizija), 373. Kroatische Tiger division (373. hrvatska ˝Tigar˝ divizija) i 392. Kroatische Blaue division (392. hrvatska
˝Plava˝ divizija). U sastavu Waffen SS-a bila je jedna divizija koje su činili većinom (u to vrijeme) Hrvati muslimani iz NDH, a malim dijelom i Hrvati katolici, 13. SS oružana gorska divizija ˝Handžar˝.

http://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-2835 ... 1-o-knjizi
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Avatar
LEGIONARI
Podurednik
Postovi: 1554
Pridružen/a: čet vel 26, 2009 3:40 pm

Re: Nove knjige

Post Postao/la LEGIONARI »

Ban Jelačić i događaji u hrvatskoj od 1848., svezak 1.

Događaji sudbonosni za hrvatsku povjesnicu, uspomene - koje je Josip Neustädter kao
umirovljeni general i podmaršal počeo pisati u Zagrebu godine 1853., a dovršio 1865. -
podijeljene su u dva sveska s ukupno 12 knjiga i dragocjeno su svjedočanstvo što nam
ga ostavlja njihov očevidac i sudionik, Jelačićev suborac i iskren prijatelj. To zanimljivo
djelo opremljeno brojnim bilješkama, izvornom dokumentacijom, slikovnim prilozima i
kazalom imena uvelike prelazi granice monografije o Jelačiću te se iskazuje kao opsežna
kronika hrvatske povijesti od 1848. nadalje, kroz cijelo Jelačićevo banovanje. Možemo
reći, ovo je najpotpunija i najsvestranija građa kojom je ovjekovječen ban Jelačić i njegovo
doba - burna i slavna 1848. godina.

http://www.profil.hr/knjiga/ban-jelacic ... ak-1/6067/Ban Jelačić i događaji u hrvatskoj od 1848., svezak 2.

http://www.profil.hr/knjiga/ban-jelacic ... ak-2/6073/
Ljutu travu na ljutu ranu!

Kralju Dmitre Zvonimire - u tamnici tvoji su ratnici-tvoji Generali!
Odgovorite